Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. august 2016
Karin Svensson Smith (MP) riksdagsledamot och ordförande för riksdagens trafikutskott
Utskriftvänlig
Det finns tio lärdomar att dra av Miljöpartiets kris
Den kris Miljöpartiet befinner sig i kan leda till utveckling. Men det kräver en analys av vad som gått fel och en förmåga till omprövning.

Det som särskiljer ett parti från andra organisationer är dess beroende av väljare. Ren krasst är ett parti inte mycket att ha utan de röster som avgör antalet platser i parlamentariska församlingar.Miljöpartiet bildades i protest mot de etablerade partiernas kortsiktighet och ointresse av att låta kommande generationers behov påverka dagspolitiken. Hur klimatförändringarna, kemikaliespridningen och andra globala miljöproblem hanteras är en ödesfråga för mänskligheten.Många tacklar sin klimatoro genom att dra ner på köttkonsumtionen, försöka välja klimatsmart när man handlar och följa alla mer eller mindre käcka tips på hur man ska leva klimatsmart. Men det krävs politik för att tågen ska gå tillräckligt ofta och gå i tid. Det krävs politik för att skapa de långsiktiga och stabila villkor som gör att investeringar i alternativen till fossilbränslen blir av. Det krävs politik för att värna de ekosystem som människor är beroende av för sin överlevnad. Det krävs politik för att stoppa farliga kemikalier som sprider sig i näringskedjor.Den kris Miljöpartiet nu befinner sig i kan leda till utveckling. Men det kräver en analys av vad som gått fel och en förmåga till omprövning.Tio lärdomar av Miljöpartiets kris:· Fokusera på klimat och miljöpolitik. Trots många försök att lyfta fram andra frågor är miljö- och klimatfrågor det enda politikområde som människor i allmänhet förknippar med Miljöpartiet. Inget annat parti kan förväntas gå i spetsen för den miljöomställning som behövs.· Kombinera radikala miljökrav med ansvar för ekonomin. Nya järnvägar och andra klimatinvesteringar kräver stora anslag under lång tid. Genom att fasa ut avdrag och subventioner som gynnar oljebaserade transporter och välbeställdas överkonsumtion frigörs ekonomiskt utrymme.· Inspireras av goda internationella exempel: I Kanada pågår en spännande utveckling där en stark opinion vill flytta investeringar från den fossila ekonomin och låta återstående kol och olja stanna kvar i marken. De gröna i Tyskland vann i våras en historisk seger när det blev största parti i Baden-Württemberg. Under fem år i delstatsregeringen har de gröna kunnat visa att en tuff miljöpolitik är lätt att förena med företagsamhet och fler arbetstillfällen. Delstatens ungdomsarbetslöshet är lägst i Tyskland och den ekonomiska utvecklingen är mycket positiv.· Åtgärder måste stå i proportion till de problem som ska lösas. Om ambitionen är att Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer måste det till krafttag. Mindre skatt på cykelreparationer är bra, men det behövs också större reformer, till exempel en kvotplikt där oljebaserade bränslen successivt ersätts av förnybara drivmedel tills oljan är borta från pumpen.· Partiledningen måste ha en aktiv dialog med förtroendevalda i resten av landet och använda kommunala och regionala företrädare i utvecklingen av politiken på riksnivå.· Förankra politiska förslag bland forskare och berörda aktörer. Ha sakkunniga i ordets egentliga bemärkelse som nära rådgivare till partiets företrädare.· En regering ska uträtta saker, människor ska märka skillnad i vardagen. Åtgärder måste upplevas som realistiska och märkas tämligen snabbt. En bonus för den som kör mindre miljöbelastande bilar riktar sig till dem som köper nya bilar. Men det har inte alla råd med. Ökad inblandning av förnybart bränsle minskar klimatpåverkan från person- och lastbilar.· Regeringen är en enhet. Att resonera om MP-vinster i relation till S-förluster eller tvärtom är ett felaktigt sätt att komma framåt. En regering finns inte till för att ha åsikter om en mängd olika saker. Välj i första hand åtgärder som båda partier gillar och helst även de politiska motståndarna.· Väj inte för konflikter. När Miljöpartiet lanserade sig som Sveriges mest öppna parti kom nya medlemmar med olika värderingar. Det kan vara en stor tillgång men då måste det föras en värderingsdiskussion så att exempelvis partiets feministiska identitet ställs i relation till det som begränsar kvinnors livsval.· Väljarna har alltid rätt. I ett flerpartisystem med allmänna val är det väljarnas åsikt som avgör ett partis styrka och förutsättningar för att förverkliga sin politik. Alla valda företrädare måste kunna föra en begriplig dialog med människor utanför politiken.Miljöpartiet behövs för att ge förutsättningar för att människor ska kunna leva ett gott liv utan att inskränka andras livsutrymme vare sig nu eller senare.Det räcker inte med människors individuella val. Det krävs politik för att bli en god planetskötare. Miljöpartiet har ett stort ansvar för att utveckla och genomföra en sådan politik.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga