Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. august 2016
Karin Svensson Smith (MP) Riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson , Emma Hult (MP) Riksdagsledamot från Jönköpings län, bostadspolitisk talesperson
Utskriftvänlig
Jönköping drar det långa strået när nya stambanor byggs
Genom Sverigebygget kommer hela södra Sveriges tågtrafik sammanstråla i Jönköping, staden kommer bli en knutpunkt.

JÖNKÖPING ÄR den stad i Sverige som har mest att vinna på att de föreslagna nya stambanorna byggs. Miljömålsberedningen beslut om att minst 70% av transportsektorns klimatpåverkan ska bort innan 2030 innebär att infrastrukturinvesteringar måste koncentreras till det som underlättar för att välja bort bil och flyg.Två saker kommer vara avgörande för att målet ska uppnås. För det första måste Sverigebygget som initierades av den förra regeringen fullföljas genom att nya stambanor för höghastighetståg och snabba regiontåg byggs. För det andra måste ett nationellt järnvägslyft genomföras för att övriga järnvägsnätet ska utvecklas. Därigenom får den svenska järnvägskroppen både ryggrad och revben, som kommer förenas i Jönköping.MED NYA STAMBANOR och investeringar i regionala spår står Jönköping med omnejd inför tre framtidsutsikter -fler invånare, nya bostäder och mer hållbar utveckling. Det gillar vi i Miljöpartiet. Tre aspekter bidrar särskilt till detta:Genom Sverigebygget kommer hela södra Sveriges tågtrafik sammanstråla i Jönköping, staden kommer bli en knutpunkt. Stationsnära lägen i allmänhet, och knutpunkter i synnerhet, attraherar bostadsbyggande och företagsetablering. Jönköping är inget undantag. Med en ny station för höghastighetståg och storregional trafik skapas helt nya möjligheter för både Jönköping och dess omnejds utveckling.PÅ DE NYA stambanorna blir det utrymme för höghastighetståg med maxhastighet 320 km/h och regiontåg med maxhastighet 250 km/h. Pendlingsmöjligheterna kommer förbättras markant. Att pendla med tåg till Göteborg eller Linköping blir plötsligt möjligt och bekvämt, för att inte tala om all tid som sparas för resor till Stockholm eller Malmö.SVERIGES KLIMATMÅL ÄR även Jönköpings klimatmål. Transporterna står för en stor del av Sveriges fossila utsläpp. Inte mindre än 78% av den importerade oljan går exempelvis till transportsektorn. Med nya stambanor och regionala spårsatsningar kommer Jönköping vara en av Sveriges bäst infrastrukturanslutna städer, och det kommer framförallt vara med hållbara färdmedel utan fossila utsläpp. Detta möjliggör även nedläggning av Jönköpings flygplats, eftersom tåget kommer erbjuda en bättre koppling till övriga landet än flyget gör idag.VISSA FÖRSÖKER GÖRA gällande att nya stambanor för höghastighetståg och snabb regiontrafik enbart gynnar Sveriges största städer. Detta är inte korrekt. När Sverige som pionjärer anlade stambanor på 1800-talet blev det en injektion för hela landets ekonomi. Motsvarande effekt kommer bli resultatet även denna gång. Med nya stambanor blir Jönköping vinnare, och med investeringar i övriga nätet sprids Jönköpings vinster till omkringliggande orter.Olja och kol tillhör inte framtiden. För att klara övergången till ett fossilfritt välfärdssamhälle tills 2045 behövs ett nationellt järnvägslyft och nya stambanor. Svensk ekonomi är stark och räntenivån gör investeringar lägligare än någonsin. Aldrig har väl förutsättningarna för ett nytt järnvägslyft varit bättre.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga