Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. december 2015
Stina Bergström
miljöpolitisk talesperson
Karin Svensson Smith
trafikpolitisk talesperson

Utskriftvänlig
Fel att sänka miljö- och djurskyddskrav
Svar på ”Försvåra inte för lantbruken”,

 Det är oroande att många av dagens bönder har det tufft. Inte minst mjölkbönderna. I Sverige har vi höga djur och miljökrav men tävlar tyvärr mot länder med låga krav och våra bönder får inte tillräckligt betalt. Det är olyckligt eftersom att det är ett hållbart jordbruk som är vägen till att leverera mat i framtiden.Vi har unikt låg antibiotikaanvändning och betande kor som bidrar till att bevara arter och en levande landsbygd. Svenskt jordbruk är oumbärligt – inte bara för vår livsmedelsproduktion utan också för det kulturlandskap som skapas.Både Miljöpartiet och Moderaterna vill ha ett konkurrenskraftigt jordbruk. Dock ser vi olika på vad som är konkurrenskraftigt för svenskt jordbruk. Det är ett problem att svenska bönder inte får tillräckligt betalt, men lösningen är inte att sänka våra miljö-och djurskyddskrav. Sveriges konkurrenskraft för livsmedel bygger på dessa mervärden. Det är därför dessa värden som måste vässas och marknadsföras tydligare.Svenska bönders dyrare foderproduktion, dyrare arbetskraft och högre byggnadskostnader gör det omöjligt att konkurrera med lågt pris. De verkliga utmaningarna för landsbygden handlar inte om skatt på bensin eller handelsgödsel. Det handlar om att bygga ut bredband, ge förutsättningar till småföretagande, ha goda servicemöjligheter och att satsa på förnybar energi och lokal matproduktion.Dessa utmaningar tar regeringen ett brett grepp om i landsbygdskommittén, i skogsprogrammet och i den nationella  livsmedelsstrategin där alla partier deltar. Miljöpartiet vill ha en levande landsbygd både i dag och i framtiden. Vid framtida prischocker när oljepriserna stiger kan vi inte vara fossilberoende.Genom att höja bensin- och dieselskatten blir det mer lönsamt för både företag och hushåll att investera i energisnålare bilar, vilket minskar klimatutsläppen och stimulerar utvecklingen av grön teknologi. En höjning med 60 öre per liter innebär cirka en hundralapp extra i månaden för en bensinbil som kör 2 500 mil per år, dubbelt så långt som genomsnittsbilisten.Tidpunkten för en höjning är särskilt lämplig nu eftersom bensinpriset sjunkit med några kronor det senaste året. Bilar behövs, särskilt på landsbygden, och för att klara klimatet och framtiden måste de drivas med förnybara bränslen. Vi uppmanar Moderaterna att börja tänka långsiktigt. Låt oss tillsammans utveckla en långsiktigt hållbar politik för en levande landsbygd.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga