Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 17. marts 2015
ANNA JOHANSSON (S)
infrastrukturminister
KARIN SVENSSON SMITH (MP)
ordförande riksdagens trafikutskott

Utskriftvänlig
Alkobommarna är här för att stanna
Sverige har länge varit ett föregångsland när det kommer till trafiksäkerhet. Arbetet med nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas för livet i trafiken, har präglat transportpolitiken i snart tjugo år. För att vi ska fortsätta vara ledande på detta viktiga område krävs nya och effektiva åtgärder. En sådan åtgärd är alkobommar i våra stora färjehamnar.

Trots ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete i Sverige är rattfylleriet fortfarande ett stort problem. Olycksrisken för en alkoholpåverkad förare är ungefär 100 gånger större än för en nykter förare. Varje år dör omkring 70 personer i alkoholrelaterade trafikolyckor i Sverige.  Det är 70 personer för mycket. Svenska vägar behöver bli säkrare och rattfylleriet måste minska. Därför behövs alkobommar.Just nu pågår en andra omgång av försöksverksamhet med alkobommar i Frihamnen i Stockholm. På grund av dess positiva effekter har försöket fått förlängt fram till sommaren. Tidigare bedrevs även försök i Göteborgs hamn, också där var resultatet positivt. Med alkobommar i hamnen behöver fordon från vissa färjor passera en utfart där föraren måste blåsa i en automatisk nykterhetskontroll för att bommarna ska fällas upp. Är föraren alkoholpåverkad larmas polis, kustbevakning eller tull. Det har visat sig vara både effektivt och sparar resurser.Det första försöket med alkobommar i Frihamnen har nyligen utvärderats. Resultatet är mycket gott. Andelen alkoholpåverkade förare som körde i land från färjorna minskade under försöksperioden. Under drygt tre månader i slutet av 2014 kontrollerades över 12 000 fordonsförare. Försöket visar att rattfylleriet kring färjor är mer utbrett än i övriga trafiken. 0,7 procent av förarna som fångades upp av alkobommarna hade 0,2 promille i utandningsluften. Det kan jämföras med 0,23 procent som är 2013 års siffra på den beräknade andelen alkoholpåverkade förare i trafiken totalt. Att kontrollera alkoholpåverkan vid färjor är med andra ord ett effektivt sätt att minska rattonykterhet och rattfylleri.Efter de framgångsrika försöken i Stockholm och Göteborg vill regeringen se över möjligheten till en mer permanent lösning för alkobommar i strategiskt utvalda hamnar. Regeringen kommer därför att ge Trafikverket i uppdrag att analysera vilka hamnar som kan vara aktuella för att installera permanenta alkobommar, utifrån parametrar såsom nytta, effekt och trafikvolymer.  Alkobommar skulle också bidra till att höja kvaliteten på lastbilstransporterna i Sverige genom att ansvarstagenade och seriösa åkerier främjas. Det är ett bra komplement till de reformer regeringen har redan genomfört för att främja regelefterlevnaden i åkeribranschen.  Sverige ska även i framtiden vara ett världsledande land på trafiksäkerhetsområdet. Förutom de uppenbara fördelarna att liv sparas och antalet skadade minskas främjar ett stärkt trafiksäkerhetsarbete även innovationskraften hos svenska företag som verkar på området. Ett ökat fokus på trafiksäkerhet bidrar på så vis också till att nå regeringens mål om att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga