Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 14. september 2014
Karin Svensson Smith riksdagskandidat Skåne län södra (Mp)
Johan Holmqvist ordförande Mp-Lomma
Jan Rydén kommunfullmäktigeledamot Lomma (Mp)

Utskriftvänlig
Dags att ta itu med klimatutmaningarna

Lommas läge vid kusten är en väsentlig faktor till att många vill bo i kommunen. Hela Öresundsregionen är attraktiv och lockar till sig nya företag och invånare. Området definieras av själva sundet och därför är det extra angeläget att ta itu med det som hotar Öresunds miljö i form av klimatförändringar, föroreningar, exploatering och rovfiske.Skåne har till skillnad från resten av Sverige ingen landhöjning och är därför extra utsatt vid havsnivåhöjningar. De senaste årens vinsterstormar har illustrerat hur sårbara sundets kustområden är såväl i Lomma som flera andra kommuner. Att den senaste översvämningen i Malmö skapade en stor förödelse kan väl ingen ha missat. Algblomningen kommer allt tidigare på somrarna och då blir badvattnet ofta otjänligt. Tätorternas orenade dagvatten bidrar till föroreningen av Öresund och att känsliga personer ska undvika bad när det är som varmast. Antalet fall av den allvarliga diagnosen badsårsfeber samt andra sjukdomar som är kopplade till orent vatten kommer att öka.Att skydda Lomma när klimatet förändras är ingen liten uppgift. Vatten kan förutom via sundet komma uppifrån när det blir skyfall eller från ökat vattenflöde i Höje å. Lund ligger högre än Lomma och tillför dagvatten till ån eftersom den kraftiga utbyggnaden minskat stadens grönområden och dess vattenabsorberande funktion. För att förhindra översvämning i Lomma och i Lund behövs således fler träd och annan grönska i Lunds tätort. Dessutom måste det vara slut på den förtätning av Lund som tar grönytor i anspråk. Miljöpartiet har föreslagit att lokala klimatsäkringsplaner ska bli obligatoriska och att rejäla statliga anslag ska underlätta för kommunernas klimatarbete.Öresund har klippkust i norr till sandstränder och sandrev i söder. Däremellan finns även grunda sten- och grusstränder liksom mjuka sand- och lerbottnar. Den varierande miljön och inflödet från både Östersjön och Västerhavet skapar ett koncentrat av många olika naturmiljöer. Forskare och miljöorganisationer från både Danmark och Sverige har uppvaktat respektive regeringar med föreslag på att länderna ska utforma gemensamma riktlinjer för ett internationellt marint reservat. Under årets EU-val var havsfrågorna sannolikt en anledning till väljarnas stöd för Isabella Lövin och andra gröna kandidater.Fartygstrafiken i Öresund är intensiv; mer än 40 000 fartygspassager årligen. Riskerna för oljeutsläpp måste tas med största allvar och minska risken för fartygsolyckor. Med nationalparksstatus följer större sanktionsmöjligheter rent lagmässigt när det gäller åtal och brottsrubriceringar vid miljöbrott. Utfyllnader i Öresund skulle sannolikt totalförbjudas i samband med en nationalparksbildning. Om tillsynen i farvattnen ska fungera bra bör Kustbevakningen förses med polisiära befogenheter och ökade anslag.Det finns mycket stora utmaningar för Öresundsområdets ekologiska system; att vara tillgängligt för nuvarande invånare och samtidigt bevara dess naturvärden för kommande generationer. Klimathotet finns här och nu. Valet på söndag avgör om det kommer att finnas en regering som kan tackla klimatutmaningen.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga