Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 8. september 2014
Karin Svensson Smith Riksdagskandidat för MP
Utskriftvänlig
Bilpendling måste omvandlas till cykelpendling

Många gläds över hyrcykelsystemet LundaHoj. Införande av hyrcyklar är bra. Det kostar dock inte kommunen en enda krona eftersom finansieringen sköts via avtal med det företag som sköter utomhusreklamen. Ännu viktigare än att investera i nya cyklar är en utbyggnad av ett sammanhängande nät för snabb cykling i hela kommunen. Om klimatmål och andra målsättningar i planen för miljöanpassning av transporterna i Lund - LundMaTs ska nås så måste stora delar av dagens bilpendling omvandlas till cykelpendling.

Klimatet är vår tids största utmaning. För att ta ansvar för barn och barnbarn måste investeringar underlätta och inte försvåra för att nå klimatmålen. Tre fjärdedelar av hela Sveriges oljeimport går till transportsektorn. Som en följd av den rapporten från FNs klimatpanel som släpptes våren 2014 föreslog 23 forskare och debattörer ett ”utsläppsmoratorium”, dvs att inga beslut får tas som ökar utsläpp av växthusgaser. Få beslut är så långsiktiga som infrastrukturinvesteringar. Eftersom vägtrafiken till 90 procent drivs med fossila drivmedel borde de anslag som är planerade för vägutbyggnad stoppas i enlighet med forskarnas förslag. I Lunds kommuns budget frigörs då 38 100 000 kr som kan användas till cykel- och kollektivtrafikinvesteringar.

Cykeln står för en högre andel av persontransporterna än i någon svensk annan stad. Översvämningarna i Malmö understryker behovet av att byta bilar och p-platser mot cykel och kollektivtrafik så att det finns plats för den grönska som är nödvändig för att skyfall inte ska leda till kaos. Lund bör bli den första kommunen som inför ett principstopp för investeringar som ökar vägtrafiken eller på andra sätt gör det svårare att nå klimatmålen.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga