Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 21. august 2014
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Det behövs tuffa åtgärder

Henry Svensson har rätt när han i sitt inlägg 11/8 skriver att Mp driver frågan om övergödning av Östersjön.  Vi begränsar oss dock inte till ekologiskt jordbruk.  Minskad besprutning behövs för att slippa bekämpningsmedel i vatten. Det behövs mycket mer för att haven ska vara friska. Inför EU-parlamentsvalet  lyfte Isabella Lövin, jag m fl krafttag mot överfiskning, klimatförändringar och andra hot mot Östersjön.Skåne har till skillnad från resten av Sverige ingen landhöjning och är därför extra sårbart för havsnivåhöjningar. De senaste årens vinsterstormar har visat hur utsatta kusterna är. Minskad klimatpåverkan är Mps huvudfråga eftersom vi vill ta ansvar för den värld barnen ska växa upp i.Det behövs tuffa åtgärder för att möta skyfall och långvariga regn.  Antalet fall av den allvarliga diagnosen badsårsfeber kommer att öka och även andra sjukdomar som är kopplade till orent vatten. Tätorternas utsläpp av orenat dagvatten gör att känsliga personer ska undvika bad när det är som varmast. Mer grönska i städerna kan förhindra översvämningar och läckage till Östersjön.Kustbevakningen bör få större anslag i stället för de nedskärningar regeringen föreslår. Öresund har mer än 40 000 fartygspassager årligen. Risken för oljeutsläpp bör tas på största allvar. Kustbevakningen bör få polisiära befogenheter för att kunna bedriva en effektiv tillsyn. ITF-avtal (avtal som sluts mellan Internationella transportarbetarfederationen och rederier i olika länder om arbetsvillkor) bör vara ett krav för att fartyg ska få angöra hamn i Östersjön. På så sätt kan de mest riskfyllda båtarna sållas bort. Bristande ansvar för personalen är ofta kombinerad med låga säkerhetsambitioner.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga