Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. august 2014
Karin Svensson Smith (Mp) , nr 1 på riksdagslistan för Skåne län södra Angela Everbäck (MP), ordförande i Miljöpartiet Vellinge
Utskriftvänlig
Gör Öresund till marin nationalpark
Öresundsregionen är attraktiv och lockar till sig nya företag och invånare.

Området definieras av själva sundet och därför är det extra angeläget att ta itu med det som hotar Öresunds miljö. Det finns mycket stora utmaningar för områdets ekologiska system; att vara tillgängligt för nuvarande invånare och samtidigt bevara dess naturvärden för kommande generationer.Klimatförändring är inget avlägset hot. Den finns här och nu. Skåne har till skillnad från resten av Sverige ingen landhöjning och därför är vår landsända extra känslig för havsnivåhöjningar. De senaste årens vinterstormar har illustrerat hur känsliga sundets kustområden är. Algblomningen kommer allt tidigare och badvatten är otjänligt vid platser och tillfällen där önskemålen om bad är störst. Förmodligen bidrar tätorternas orenade dagvatten till att känsliga personer ska undvika bad när det är som varmast. Antalet fall av den allvarliga diagnosen badsårsfeber samt andra sjukdomar som är kopplade till orent vatten kommer att öka.Fartygstrafiken i Öresund är intensiv; mer än 40 000 fartygspassager årligen. Riskerna för oljeutsläpp bör tas med största allvar. Kustbevakningen beskriver operation Fu Shan Hai som en av de största insatserna i myndighetens historia. Den kostade staten drygt 10 miljoner kronor och de drabbade kommunerna i Skåne runt 15 miljoner. Den totala kostnaden för förlust av fartyg, räddningsarbetet, reparationer och oljesanering uppgick till över en miljard kronor. Då är inte värdet av skador på ekosystemet medräknat. Vikten av att minimera risken för fartygsolyckor och dess följder kan inte nog påtalas.Öresund omges av Nordens mest tätbefolkade område. Miljön och naturen i och kring Öresund unik på många sätt. Kusten rymmer allt från brant klippkust i norr till sandstränder och sandrev i söder. Däremellan finns även grunda sten- och grusstränder liksom mjuka sand- och lerbottnar. Den varierande miljön och inflödet från både Östersjön och Västerhavet skapar ett koncentrat av många olika naturmiljöer. De starka strömmarna i mötet mellan Kattegatt och Östersjön innebär att vattenutbytet är ovanligt stort och dessutom flyter två nästan helt skilda vattenmassor ovanpå varandra.Sedan 1932 har det varit trålningsförbud i Öresund. Därför har många arter och miljöer kunnat hållas livskraftiga. Därför finns det idag relativt rika bestånd kvar av sill, torsk och rödspätta. Här finns även ålgräsängar och musselbanker fortfarande bevarade. Om trålningsförbudet skulle försvinna skulle många miljöer i Öresund vara hotade.För ett par år sedan föreslog Öresundsakvariet i Helsingör och Marinbiologiskt laboratorium vid Köpenhamns universitet göra Öresund till en marin nationalpark. I höstas skrev miljöorganisationer från både Danmark och Sverige brev till respektive regeringar med föreslag på att länderna ska utforma gemensamma riktlinjer för ett internationellt marint reservat. Miljöpartiet har motionerat i riksdagen om att Öresund bör få det extra skydd som en nationalparksbildning innebär. Under årets EU-valkampanj lyfte EU-parlamentarikerna Isabella Lövin (MP) och Margrete Auken (SF) kraven på att Öresund bör få nationalparksstatus.2009 blev Kosterhavet den första marina nationalparken i Sverige. Turism och djurliv har utvecklats positivt sedan området blev nationalpark. Med nationalparksstatus följer bättre sanktionsmöjligheter rent lagmässigt när det gäller åtal och brottsrubriceringar vid miljöbrott. Utfyllnader i Öresund skulle sannolikt totalförbjudas i samband med en nationalparksbildning. Nuvarande färje- och småbåtstrafiken skulle däremot inte påverkas nämnvärt och i princip inte heller det legala sport- eller garnfisket En ökad tillsyn och begränsningar av fisket kan bli aktuellt om fiskbestånden skulle minska.Att ställ krav på ITF-avtal (avtal som sluts mellan Internationella transportarbetarfederationen och rederier i olika länder om arbets- och lönevillkor för fartygsbesättningar från låglöneländer) med personalen som en förutsättning för att fartyg ska få angöra hamn i Östersjön vore ett effektivt sätt att sålla bort de mest riskfyllda båtarna. Bristande ansvar för personalen är ofta kombinerad med låga säkerhetsambitioner i övrigt. För att tillsynen i farvattnen ska fungera tillfyllest bör Kustbevakningen förses med polisiära befogenheter och större resurser. Öresunds stora ekologiska miljövärden och stora utmaningar är starka motiv för att det ska bli marin nationalpark.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga