Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 1. august 2014
Karin Svensson Smith, 2:e vice ordförande tekniska nämnden Lunds kommun
Utskriftvänlig
Dags för en öppen diskussion om upphandlingar

Det tänkta syftet med att upphandla offentliga verksamhet är uppnå kundnöjdhet och effektivitet till en kostnad som är låg för skattebetalarna. Barbro Lindströms berättelse (Åsikter 17 juli) om hur hon fått åka kors och tvärs genom Lund med färdtjänst visar att så inte har blivit fallet. Alla ledamöter i Tekniska nämnden för Lunds kommun bär ansvar för konsekvenserna av beslutet om färdtjänstupphandlingen. Ingen av oss hade något annat yrkande och det finns ingen reservation. Några veckor efter beslutet kom ett prejudicerande fall där en kommunal nämnd fick rätt i högre instans när den hade frångått lägstbjudande trots att alla ställda villkor var uppfyllda. Nämnden hade antagit att anbudet var för lågt för att det skulle bli en gott resultat.  Med facit i hand borde Lunds Tekniska nämnd med ett motsvarande resonemang ha avvisat det lägsta anbudet.Att upphandling av kollektivtrafik lider av samma systemfel blev uppenbart för många under försommarens konflikt mellan Veolia och de anställda i tågtrafiken.  Dilemmat är att bolaget vunnit upphandlingen genom att lägga ett för låg bud och sedan försöker pressa kostnaderna vilket går ut över personalen.Vare sig för färdtjänstresenärer, kollektivtrafikanter eller de anställda i dessa branscher är nuvarande upphandlingsmodell godtagbar. Mot bakgrund av den stora ökningen av regional tågtrafik är det extra väsentligt att det blir stabilitet så att inte pendlares möjlighet att komma till arbete och studier äventyras. Felrapporteringen inom färdtjänsten har nått oacceptabla nivåer. Därför är det dags med en öppen diskussion om vilka förändringar som behövs för att komma bort från underbud, bristande service och otrygghet.De senaste årtiondenas avregleringar har säkert ökat mångfalden, men också försvårat ansvarsutkrävande och framförhållning. Folk i allmänhet väntar sig med rätta att politiker ska kunna ställas till svars för det som helt eller delvis betalas med skattemedel. Kortsiktig prispress har gått för långt och därför behövs ändrade spelregler som sätter medborgarnas välbefinnande i centrum.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga