Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. maj 2014
Karin Svensson Smith (MP) kandidat till EU-parlamentet
Utskriftvänlig
EU behöver en Green new deal
Tåget måste bli billigare, lastbilstransporterna dyrare och massiva satsningar göras på den gröna infrastrukturen i EU. För våra barn och barnbarns skull.

Vägtrafikens andel av koldioxidutsläppen fortsätter öka – 92 procent av energin till transporterna kommer från fossila bränslen. Trots klimatkris går fortfarande en ansenlig del av EU:s transportsatsningar till motorvägar. EU:s klimatambitioner är inte trovärdiga när det samtidigt planeras för en fördubbling av flygtrafiken. För oss som vill resa klimatsmart i Europa behöver det finnas snabba tågförbindelser som inte kostar mer än motsvarande resa med flyg. Miljöpartiet och de gröna partierna runt om i Europa vill ha en Green new deal. Precis som Roosevelt i USA på 1930-talet satsade statliga pengar för att bromsa arbetslöshet och depression, vill vi gripa tillfället att ställa om samhället och skapa fem miljoner nya gröna jobb i Europa. Den sociala krisen och miljökrisen måste lösas tillsammans och investeringar underlätta för en utfasning av fossilberoendet.Ett sätt att göra det dyrare att frakta varor på väg och relativt sett billigare på järnväg är att införa en kilometerskatt för lastbilstransporter. I EU är det möjligt för de olika länderna att göra detta och ta första steget mot att låta lastbilstrafiken betala mer av sina verkliga kostnader. Tyskland och flera andra länder har infört kilometerskatt, men inte på en tillräcklig nivå för att hejda trafikens klimatpåverkan. Lastbilarna bär inte alls sina samhällskostnader, vare sig för miljöstörningar, olyckor, trängsel eller buller. Denna brist på skatter och avgifter gör det lönsamt att frakta livsmedel i hundratals mil innan den når konsumenten. Grisar föds upp i Danmark, slaktas i Tyskland och säljs i Sverige. Helt sjukt.I valrörelsen inför EU-parlamentsvalet säger sig alla allianspartier vara klimatpartier. Men både i EU och på hemmaplan agerar regeringen emot ett starkt ekonomiskt styrmedel för att minska vägtrafiken – kilometerskatt. Statsminister Fredrik Reinfeldt sa i samband med regeringens klimatproposition att det inte är aktuellt att införa kilometerskatt, eftersom det är lågkonjunktur. Men det är just i en lågkonjunktur man bör ställa om till ett grönare och resurssnålare samhälle. IPCC:s rapport om klimatförändringens effekter måste tas på djupaste allvar och mötas med politik som begränsar växthusgaserna. Alla subventioner till fossilbränsledrivna verksamheter i EU måste fasas ut. Investeringar i järnväg, förnybar energi och energieffektivisering kan minska beroendet av olja och kol samtidigt som det stärker EU:s möjligheter att gå i spetsen för ett globalt klimatavtal 2015.Miljöpartiet lanserade begreppet grön skatteväxling för mer än tjugo år sedan. Samma växling som påbörjats med skatterna måste också göras när det gäller investeringar. Investeringar och subventioner av utvinning samt användning av fossilbränsle behöver växlas mot investeringar i den teknik, infrastruktur och produktion som behövs i ett samhälle vars energi kommer från förnybara och ekologiskt hållbara källor. I stora delar av världen kampanjas allt mer för deinvestment – ett uttryck som beskriver viljan att rensa aktieportföljer från miljödåliga investeringar. Genom deinvestment plockas olje- och kolaktier bort från pensionsfonder och annan finanshantering. Även detta är en form av investeringsväxling: Den som köper oljeaktier blir ägare till miljöförstöring. Köper ingen oljeaktier försvinner också de pengar som finansierar miljöförstörelsen.En långsiktig plan för en grön investeringsväxling skulle, frånsett den positiva klimateffekten, också ge mer stabila villkor för många av de klimatsmarta investeringar som inte blir av med nuvarande politik. Det skulle till exempel handla om att ansvarsfullt bryta de djupt kostsamma och klimatvidriga investeringar det statliga bolaget Vattenfall gjort i fossilkraft i Europa och istället använda Vattenfall för att bygga upp ett helt förnybart energisystem. På samma sätt innebär en klimatomställning av transporterna ökad efterfrågan på tåg och spårvagnar. Grön skatteväxling var ett klokt steg för att tackla klimatkatastrofen. En investeringsväxling är nästa logiska steg som bör tas via riksdagen och EU-parlamentet. Att bromsa temperaturökningen är en förutsättning för att barn och barnbarn ska få en dräglig värld att växa upp i. Vi gröna vill ta ansvar för deras framtid.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga