Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 16. maj 2014
Karin Svensson Smith, EU-parlamentskandidat, Anne-Sophie Dureigne, MP Trelleborg, Lina Wedin-Hansson, MP Trelleborg
Utskriftvänlig
Grön omställning behövs i Trelleborg, Sverige och EU
Vi gröna går till val på klimatansvar för barnens framtid. Den 25e maj kan du påverka med din valsedel.

När det gäller EU-valet är prioriteringen annorlunda. Klimat- och miljöpolitiken är den viktigaste frågan för väljarna enligt en Sifo-undersökning. Vi håller med. Om inte utvecklingen med ständigt ökande utsläpp av växthusgaser snart bryts och vänds mot en minskande klimatpåverkan så kommer våra barn och barnbarn gå en mycket besvärlig framtid till mötes.

Miljöpartiet vill att EU ska ha ambitiösa klimatmål, som gör att näringslivet vågar investera i förnybar energi och energieffektivisering. EU kan och bör ta ledartröjan i de internationella förhandlingar som behövs för att det ska bli en globalt bindande klimatöverenskommelse. Investeringar i ett utbyggt järnvägsnät och en snabb tågtrafik kommer, tillsammans med alla andra satsningar som är nödvändiga för omställningen till ett fossilfritt samhälle, betyda nya arbetstillfällen som Europa så väl behöver.

Miljöpartiet har visat att gröna politiker kan göra skillnad i EU. I samarbete med medborgare och folkrörelser från hela Europa har EU:s fiskepolitik styrts om från överfiske till att för första gången sätta hållbara fiskbestånd som mål. Med fler gröna i EU-parlamentet kan investeringar flyttas från kol och kärnkraft till förnybar energi och från motorvägar till järnväg.

Klimatförändringen är global, men alla utsläpp är lokala. Därför behöver även politiken i Trelleborg ställas om. Det är dags att slutgiltigt skrinlägga planerna på en ökad biltrafik. Värnande om åkermarken och klimatmålen talar för att eventuell ökning av transporterna måste ske med tåg, buss, cykel och gång. Luftkvaliteten i Trelleborg påverkas negativt av den fossilbränslebaserade trafiken. Behoven av en frisk luft för invånarna måste sättas först. Därför vill Miljöpartiet satsa på bättre kollektivtrafik, miljödifferentierade hamnavgifter, säkra cykelvägar och biogas. Frånsett minskade luftföroreningar och en lägre klimatpåverkan gör det Trelleborg till en mer attraktiv kommun att bo i.

Vi gröna går till val på klimatansvar för barnens framtid. Den 25e maj kan du påverka med din valsedel.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga