Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. maj 2014
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Var tog jämställdheten vägen?

Många av oss som tittade på partiledardebatten i Agenda hade nog väntat sig att jämställdheten skulle få ett visst utrymme. Men det blev knappt tre minuter trots nästan två timmars programtid. Programledarna kunde ha lyft några av de mest brinnande frågorna om könsorättvisor, men även om så inte blev fallet. Och den marginal partiledarna hade för egna vinklingar utnyttjades inte heller. Därför vill jag lyfta ett av alla de områden där kvinnors inflytande behöver öka.Näst försvarsområdet är transporterna det mest mansdominerade politikområdet. Investeringar, underhållsstrategier samt regelsystem har under årtionden utformats efter de resvanor och värderingar som män omfattar i större utsträckning än kvinnor. Män och kvinnor har olika resmönster. Självklart beter sig inte alla män lika – lika lite som kvinnor gör det – men det finns systematiska skillnader som belagts i många undersökningar. Kvinnor åker mer kollektivt och går oftare. Män svarar för en klar majoritet av flyg- och bilresorna, särskilt dem där de själva sitter vid ratten. Män tar större risker och är i förhållande till körlängd oftare än kvinnor vållande till trafikolyckor. Forskningsresultat visar också på värderingsskillnader mellan könen. Fart och framkomlighet för bil värderas av män i allmänhet högre än kvinnor vanligtvis gör. Det kvinnor i genomsnitt prioriterar högre än män är kollektivtrafik, miljö och säkerhet.Jämställdhet mellan män och kvinnor är ett mål i sig. De allra flesta vill att de barn som föds i dag, oavsett vilket kön de har, ska få lika stor makt över sina liv och att de ska få lika del av samhällets resurser. Det innebär också att de rimligen ska få samma utrymme när anslagen för framtida infrastruktur planeras. Men även när gäller de prioriteringar som görs för skötsel av befintlig infrastruktur, då bilisters komfort avvägs mot risken för personskador för cyklister och gående, behöver genusaspekten belysas. Förutom ett mål i sig är tillämpning av jämställdhet också ett effektivt verktyg som kan göra det lättare att nå mål om minskad klimatpåverkan, frisk luft, färre skadade, fördubblad kollektivtrafik och andra mål inom transportsektorn.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga