Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. april 2014
Angela Everbäck ordförande Miljöpartiet de Gröna Vellinge
Karin Svensson Smith 1:a på riksdgaslistan MP i Skåne län södra

Utskriftvänlig
Sänkta hastigheter är bra för både säkerhet och miljö

Vi läste Pål Jensens insändare "Agera mot fortkörarna!" och vill både lyfta fram problematiken ytterligare och ta upp tankar kring förbättringar. Kommunen bör ta krafttag mot fortkörning av flera skäl. De problem som beskrivs i ett av Höllvikens bostadsområden är tyvärr inte unika. Den som tar sig friheten att överskrida hastiggränserna riskerar att inskränka andra personers frihet genom att skada dem. Kommunen bör ta ett större ansvar för att alla invånare ska kunna röra sig utomhus utan att behöva känna rädsla för trafiken.I Lund och andra kommuner som tillämpar 30 km/h i bostadsområden har trafikmiljön blivit bättre för alla. Men det räcker inte med att sänka den skyltade hastigheten. Träd, insmalningar och andra åtgärder i vägmiljön bör understödja gällande hastighetsgränser. För att få bättre effekt kan sanktionerna mot fortkörning skärpas. Dagsböter i stället för fasta belopp har visat sig effektivt i Finland. Om försäkringsbolagen hade tillgång till register för trafikförseelser kunde premierna verka skadeförebyggande genom att differentieras efter reell skaderisk i stället för att som nu placera in t ex alla unga män i en kategori trots att skillnaden mellan individerna är stora.Även om sänkta hastigheter i biltrafiken i första hand motiveras av trafiksäkerhetsskäl finns stora klimatvinster att hämta om de skyltade hastigheterna respekterades.När den statliga miljömålskommittén värderade olika investeringar för att minska klimatpåverkan i förhållande till nytta per insatt krona visade det sig att hastighetskameror var den överlägset effektivaste klimatinvesteringen. Högre fart ökar klimatpåverkan kraftigt. Därför vill Miljöpartiet i Vellinge och i riksdagen verka för säkra hastigheter i trafiken.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga