Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. april 2014
Karin Svensson Smith etta riksdagslistan Skåne län södra
Roger Bydler samordnare klimatnätverket, kommunfullmäktigekandidat Nacka
Karin Pleijel trea riksdagslistan Göteborg
Lorentz Towatt språkrör Grön Ungdom, riksdagskandidat Stockholm

Utskriftvänlig
Klimathoten måste tas på största allvar
Stefan Löfvén har gått ut med ett vallöfte om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i Europa 2020 om socialdemokraterna återfår regeringsmakten i höst. För barnens skull är det minst lika viktigt med ett vallöfte om att Sverige vid samma tid ska vara bäst på att minska den mänskligt orsakade klimatpåverkan.

Klimatförändringar är inget avlägset framtida hot, det är något som pågår här och nu. Att så är fallet understryks av FNs klimatpanel, IPCC som nu presenterar sin andra del i en rapportserie som tas fram under 2013-2014. Av den första delrapporten som presenterades i höstas framgick att jordens medeltemperatur riskerar att öka med upp till 4,8 grader de närmaste 80 åren om inte den mänskligt orsakade klimatpåverkan kan hejdas mycket snart.

IPCC:s andra rapport innehåller prognoser för skenande matpriser, färskvattenbrist, ökande fattigdom och hälsorisker. Tydligare än förut visas hur människans överlevnad påverkas av översvämningar, torka och fiskevatten som försurats när koldioxid blir till kolsyra i vattnet, för att nämna några av klimatförändringarnas effekter. Det är en alarmerande läsning som förtjänar att få högsta prioritet i såväl debatten inför valen till EU-parlamentet i maj som riksdagsvalet i september. Om våra barn och kommande generationer ska få en dräglig tillvaro måste samhället snarast ställas om från det nuvarande fossilberoende till en ekologiskt hållbar utveckling.Redan idag med en global uppvärmning av 0.85 grader är en mängd svåra konsekvenser klarlagda. Polarisarna smälter, liksom isarna på Grönland och glaciärer runt om på jorden. Haven blir surare vilket hotar korallrev och fiskar. Värmeböljorna blir vanligare, längre och intensivare. Oväder och stormar blir samtidigt mer frekventa och intensiva. Allt fler djurarter blir utrotningshotade. Matförsörjningen riskerar att fördyras och försämras allvarligt. England har haft flera månader med regn som orsakat översvämningar med förstörelse för enorma belopp som följd. Att bara bygga upp det som förstörts duger inte. För många platser kommer försäkringsbolagen på goda grunder inte längre att teckna nya försäkringar eftersom risken för nya översvämningar är överhängande.

Över 80 procent av svenskarna säger i undersökningar att de ser med oro på klimatförändringen och klimatfrågan ligger högst bland de frågor som anges viktiga inför EU-valet. Ännu har dock denna oro inte lett till att de olika partierna tävlar med varandra om vem som har de mest trovärdiga och radikala förslagen på åtgärder som kan motverka den annalkande klimatkatastrofen. Sverige har till skillnad från till exempel Tyskland och Danmark inte varit pådrivande i EU:s klimatdiskussioner. EU-länderna är väldigt oeniga om att höja ambitionen för klimatmålen. Under trycket av den ekonomiska krisen fruktar en del länder att krav om mer förnybar energi och minskade utsläpp leder till ökade kostnader. Vi menar att det förhåller sig precis tvärtom att detta är en väg till sundare ekonomi och minskade kostnader för den skadegörelse som extrema väderfenomen ger upphov till.Alliansregeringen stoppar huvudet i sanden och påstår att de utsläpp Sverige orsakar är så små att det inte spelar någon roll i det stora hela. Så som nyligen påtalades från Naturvårdsverket har Sveriges utsläpp ökat med 15 procent sedan 1990 om utlandsresor och konsumtion av importerade varor räknas med. Klimatet bryr sig inte ett uns om varifrån på jordklotet växthusgaserna kommer. Alliansregeringen visar en skrämmande brist på inlevelse för de omfattande mänskliga katastrofer som klimatförändringar för med sig.

Som motvikt mot alliansregeringens ansvarslösa politik behövs ett innovativt åtgärdspaket för en succesiv avgiftning från det oljeberoende som kännetecknar dagens Sverige. Eftersom 77 procent av all oljeimport går till transportsektorn krävs ett paradigmskifte där kollektivtrafik och cykel blir norm för städernas utveckling. Upprustning och styrning av järnvägen kan i kombination med ett bättre utnyttjande av kustsjöfart minska klimatpåverkande långtradartrafik. Gradvis bör alla subventioner som upprätthåller oljeanvändning och allt aktieinnehav i fossilbränslen ersättas med en ekonomi där hållbar industriell omvandling och långsiktigt välbefinnande för människor står i fokus.

Vi vill göra allt vad vi kan för att kommande generationer ska kunna säga att vi lyckades klara klimatutmaningen. Stefan Löfvén har gått ut med ett vallöfte om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i Europa 2020 om socialdemokraterna återfår regeringsmakten i höst. För barnens skull är det minst lika viktigt med ett vallöfte om att Sverige vid samma tid ska vara bäst på att minska den mänskligt orsakade klimatpåverkan.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga