Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 27. marts 2014
KARIN SVENSSON SMITH (MP) 1:a på riksdagslistan Skåne län södra, HELENA LEANDER riksdagsledamot (Mp), NICKLAS LJUNGSTRÖM (MP) gruppledare Ystads kommunfullmäktige
Utskriftvänlig
Ta ansvar för barnen och framtiden
Sverige bör stå upp vid deras sida och trycka EU framåt, istället för att vika ner sig och bli ett av problemländerna.Men för att det ska hända behövs en ny regering som tar Sverige tillbaka till en frontposition och driver EU åt rätt håll. För Ystads och resten av Sverige är åtgärder för att minska transporternas klimatpåverkan det viktigaste.

 Alliansregeringen har nyligen valt att ansluta Sverige till en försvagning av EU:s klimatpolitik. Det är ett svek mot alla som vill att klimatfrågan ska tas på allvar, mot barn och framtida generationer. Men det är också ett svek mot dem som vill att Sverige ska stå upp och göra skillnad i världen.FN:s vetenskapliga panel har visat att det är möjligt att undvika katastrofala klimatförändringar, men att det är extremt bråttom.Skånes kuster drabbas redan i dag av erosion som kommer att bli värre när klimatet förändras. Avgörande är att alla världens länder minskar användningen av kol, olja och andra fossila bränslen genom att använda energin effektivare och byta till förnybar energi. Alliansen har nu sagt nej till att EU ska fortsätta ha bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering.Sverige har tidigare varit en av de drivande krafterna för en mer ambitiös klimatpolitik, men alliansregeringen sviker ansvaret för barnen och framtiden.Nu vill de att Sverige ger upp klimatkampen och blir ett av de länder som tycks likgiltiga eller uppgivna inför framtiden.Detta får konsekvenser.När Sverige ger upp kampen försvinner en viktig positiv kraft inom EU, unionens klimatpolitik försvagas.Då minskar även möjligheterna för EU att driva på för ett globalt, rättvist och bindande klimatavtal vid FN:s klimattoppmöte i Paris nästa år. EU:s vägval påverkar utvecklingen i hela världen. Att stå upp i kampen för klimatet är en självklarhet för oss som tänker på framtiden.Men regeringens svek är desto mer obegripligt eftersom det ger stora fördelar även här och nu.EU-kommissionens analys visar att satsning på förnybara energikällor skapar över en halv miljon nya jobb, minskar beroendet av rysk gas och kolkraft, sänker energikostnaderna och förbättrar folkhälsan. I Ystad och resten av Skåne finns goda möjligheter att producera mer biogas.Klimatarbetet är en winwin.Det har regeringarna i Danmark, Tyskland och flera andra länder förstått.Sverige bör stå upp vid deras sida och trycka EU framåt, istället för att vika ner sig och bli ett av problemländerna.Men för att det ska hända behövs en ny regering som tar Sverige tillbaka till en frontposition och driver EU åt rätt håll.För Ystads och resten av Sverige är åtgärder för att minska transporternas klimatpåverkan det viktigaste.Mp verkar för snabbare tågtrafik i EU, pålitligare kollektivtrafik i hela Sverige och bättre cykelvägar i städerna.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga