Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. marts 2014
Karin Svensson Smith (MP)
andra vice ordförande i tekniska nämnden och riksdagskandidat

Utskriftvänlig
Spårväg är ett mer hållbart alternativ
En buss håller i genomsnitt i tio år medan spårvagnens livslängd ofta är den tredubbla. Skillnaden i infrastruktur är ännu större. På vissa ställen har den tio år gamla Lundalänken fått ny beläggning tre gånger. Spårvagnsspår fungerar i fyrtio–femtio år. Utifrån både material och ekonomiskt perspektiv är det väsentligt att se till hela livscykelkostnaden inklusive underhåll och inte bara stirra sig blind på den första investeringen.

Replik till Sverker Oredsson, Åsikter 19/2. MP ser inte spårvagnstrafik som ett mål, utan ett av flera medel för att åstadkomma en klimatklok stadsutveckling. Kapacitetsstarka bussgator av motorvägstyp kan passa i Latinamerika. För att behålla karaktären i städer med medeltida gatumönster är spårvagn lämpligare.Flera av dem som anmält intresse för att bygga längs Kunskapsstråket avvaktar tills finansiering av spårvägen är klar. De räknar sannolikt med en utveckling liknande den som skett i Bergen där en spårväg invigdes 2010. De privata investeringarna i fastigheter nära stationerna är redan tio gånger större än kostnaden för att bygga själva spårvägen. Det är mycket populärt att bo och arbeta längs med den nya Bybanen.Spårvagnar behöver inte vända, utan kan köras i båda riktningarna. Spårvagnstrafiken planeras med 7,5-minuterstrafik. Motsvarande bussalternativ kräver dubbelledade bussar var femte minut. Ett levande torg där kollektivtrafikanter, cyklister och gående kan förflytta sig utan trängsel är således enklare att ordna med spårvagnsalternativet. Spårvagnar ger en god tillgänglighet för funktionshindrade. Det är svårt att få till ett lika plant insteg med buss.En buss håller i genomsnitt i tio år medan spårvagnens livslängd ofta är den tredubbla. Skillnaden i infrastruktur är ännu större. På vissa ställen har den tio år gamla Lundalänken fått ny beläggning tre gånger. Spårvagnsspår fungerar i fyrtio–femtio år. Utifrån både material och ekonomiskt perspektiv är det väsentligt att se till hela livscykelkostnaden inklusive underhåll och inte bara stirra sig blind på den första investeringen.MP har aldrig hävdat att spårväg är den enda lösningen på Lunds trafikproblem. Vi arbetar för införande av fasta och flytande busskörfält i befintliga vägsystem så att busstrafikens fördelar kan utnyttjas optimalt. Vi vill förbättra cyklingens villkor. För dem som likt Sverker Oredsson har ett liberalt ursprung bör mångfald bejakas. Det finns ingen motsättning mellan spårvagns- och busstrafik. De fyller bara olika syften.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga