Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. februar 2014
Karin Svensson Smith (MP) klimat- och transportansvarig i partistyrelsen Lorentz Tovatt språkrör Grön ungdom
Utskriftvänlig
Gör om infrastrukturplanen!
När man läser Trafikverkets underlag till de kommande årens infrastruktursatsningar är det uppenbart att något gått fel. I analysen framgår att biltrafiken kommer minska med 20 procent, något som gör många stora satsningar helt olönsamma, både ekonomiskt och klimatmässigt.

Trots att den globala trenden är att fler och fler väljer att åka kollektivt före att ta sin privatbil och trots att utsläppen fortsätter väljer Trafikverket att planera för ytterligare ökning av bilåkandet. De försvarar sig med att deras uppdrag är att planera efter prognoser. Nu visar det sig dock att de utgått ifrån helt fel prognoser, vilket ställer frågan på sin spets: varför planerar Trafikverket och regeringen in oss i ytterligare bilberoende? Obama åker till torkans Kalifornien och pratar om klimat. Cameron besöker översvämningsdrabbade områden i England och talar om att klimatförändringarna finns här och nu. I Sverige är det märkligt tyst trots att hela vår framtid står på spel. Regeringen Reinfeldt verkar att svårt att komma på vad den vill säga. Vi kan ge ett tips: Ge Trafikverket i uppdrag att planera för den trafik som gör det lättare att resa och frakta utan mer växthusgaser. SnackisPå årets Transportforum i Linköping var den stora snackisen: Varför har inte regeringen gett Trafikverket i uppdrag att utforma investeringarna så att klimatmålen ska nås? Riksrevisionen, Naturvårdsverket – listan på instanser som påtalat det orimliga i att bygga så det blir svårare att nå klimatmålen kan bli mycket lång. Det fanns kanske en viss fräschör när motorvägsbyggena lanserades på 1950- och 1960-talen. De signalerade modernitet, status och framtidsanda. Idag kan ingen med bästa vilja i världen sälja in vägar med dessa argument. På allt fler ställen i världen börjar en tydlig trend visa sig – en privatägd bil överges som det huvudsakliga transportmedlet. Idag värderas andra ägodelar högre. I den digitala och sociala samtiden väljer unga människor att kunna hålla på med mobilen på spårvagnen framför att ha händerna klistrade vid en ratt. Detta är en av flera orsaker till det transportforskningen benämner som Peak Car, det vill säga, att kulmen för bilanvändningen är nådd. Denna beteendeförändring måste få konsekvenser för infrastrukturplaneringen. Politiker i många storstäder över hela världen har insett detta och börjar planera städerna med människan – inte bilen – i fokus. Många inspireras av Hamburg där man nyligen har beslutat sig för att bli näst intill bilfria inom 20 år. Missar global trendStäder som vill locka till sig nya invånare satsar på cykling, grönområden, kollektivtrafik och lekplatser. Argumenten är ofta desamma; det är önskan om minskade utsläpp, att få plats för växlighet som kan motverka översvämningar och att göra staden mer attraktiv. Men i Sverige har statsmakten inte hängt med. Transportsektorn har, till skillnad från nästan alla andra samhällssektorer, ett massivt oljeberoende och en stor klimatpåverkan. Man undrar vad regeringen har för omvärldsbevakning när man missat den globala trenden att välja bort bilen och fortsätter ge Trafikverket direktiv om att vidga kapaciteten för den trafik som minskar. Trafikverket bemöter kritiken mot Förbifart Stockholm och andra vägprojekt med att de haft i uppdrag att planera efter prognoser och inte utifrån klimatmål. Vi vill att klimatet ska väga tyngst, men också att trafikprognoser ska uppdateras efter de trendförskjutningar som sker. Det har visat sig att Trafikverkens prognoser för personbil och lastbil under de senaste 15 åren var kraftigt överskattade samtidigt som prognoserna inte alls förutsåg den stora uppgången av tågresandet. När man läser Trafikverkets underlag till de kommande årens infrastruktursatsningar är det uppenbart att något gått fel. I analysen framgår att biltrafiken kommer minska med 20 procent, något som gör många stora satsningar helt olönsamma, både ekonomiskt och klimatmässigt. Mot bakgrund av denna grava missbedömning borde det göras ett omtag för hela det 500-miljarderspaket av investeringar som regeringen ska ta ställning till i vår.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga