Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 8. januar 2014
Christer Ljungberg, VD Trivector
Marianne Sandén Ljungberg, VD Mazars
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg
Nils Gårder, advokat, Lund
Elisabet Weber, länsarkitekt Skåne
Karin Svensson Smith (MP), Lund
Lars Thunberg, (KD), Helsingborg
Anna Jähnke, (M), Helsingborg

Utskriftvänlig
Näringslivet behöver nattågen
Nattåget kan vara en del i ett koncept som borde kunna få flygresenärer byta till tåg.

"Finns det nattåg till Stockholm?" Ofta får vi vana resenärer höra denna fråga när vi berättar om de många fördelarna med att ta nattåget från Skåne till Stockholm. Marknadsföringen av detta smarta koncept har under de senaste åren varit i princip obefintlig. Därför är det inte så konstigt att SJ planerar att från den 1 april sluta med nattåget till Stockholm.

Om man inte sköter sin marknadsföring och konceptutveckling, och alla förändringar de senaste 10 åren endast varit till det sämre, är det svårt att se hur en verksamhet kan utvecklas.

Vi är flitiga användare av nattåget från Skåne till Stockholm. Det ger oss och våra medarbetare möjlighet till tidiga möten i Stockholm, minskade hotellkostnader, fler kvällar hemma med familjen och färre tidiga morgnar. Och det minskar våra koldioxidutsläpp.

För dem som lätt blir illamående under X2000-färder är nattåget också ett bra alternativ.

Utifrån ett Stockholmsperspektiv kan det vara lätt att underskatta betydelsen av nattågsförbindelsen Malmö-Stockholm.

För varje såld nattågsresa finns med stor säkerhet också en returresa med SJ. Och för dem av oss som har SJ:s årskort, utgör nattåget den kanske viktigaste orsaken till att ekvationen går ihop. Tvingas man komplettera årskortet med flygresor riskerar den totala kostnaden göra att SJ mister många årskortskunder.

Nattåget kan vara en del i ett koncept som borde kunna få flygresenärer byta till tåg. Det utgör också för näringslivet en strategiskt viktig del i möjligheterna till möten och affärer i Stockholm. Utan nattågen blir det både svårare och dyrare att skapa sådana möten. Det borde SJ kunna använda i sin marknadsföring av nattågen.

Att få fler att upptäcka möjligheterna med nattåg är dessutom en väsentlig del i byggandet av ett hållbart transportsystem.

Statens lönsamhetskrav på SJ är högre än för de konkurrenter som nu kommer in på den svenska järnvägsmarknaden. Flera av dem har förklarat att de kan gå med förlust under några år för att ta marknadsandelar. Att SJ samtidigt har krav på 9 procent av omsättningen gör det svårt för bolaget att konkurrera.

Poängen med att staten äger ett tågbolag är rimligtvis att tågtrafik mellan vissa destinationer har ett strategiskt värde och behövs för att kunna nå klimatmål och andra samhälleliga mål.

Nattågstrafiken Stockholm - Norrland upphandlas och får lov att gå med underskott eftersom förbindelsen anses väsentlig av regionalpolitiska skäl.

Att kunna resa till Stockholm från Skåne med nattåg borde vara lika självklart som från Norrland, där det går två nattåg i varje riktning varje dygn.

Regionala kollektivtrafikhuvudmän, till exempel Region Skåne, har ansvar för kollektivtrafiken till andra län. Därför var det naturligt att Region Skåne snabbt protesterade när SJ:s planer på att lägga ner nattågen till Stockholm blev kända.

Det finns naturligtvis möjlighet att förbättra nattågen. Idag kan man till exempel inte vara säker på att duscharna fungerar. Avgångs- och ankomsttiderna kan anpassas så att resan utgör en lagom lång natt. Informationssystem med displayer som visar ankomst etcetera och bredbandsuppkoppling ger ytterligare fördelar.

Näringslivet behöver nattågen för ett effektivt resande som gynnar kreativa möten, goda affärer och en möjlighet att medverka till ett hållbart samhälle.

Med rätt koncept, bättre underhåll, bra marknadsföring och ett relevant lönsamhetskrav kan nattågen fortsätta att vara en viktig del av kommunikationerna i Sverige.Carsten Pettersson
15-01-2014 00:42:22
Hej Karin.
Rigtigt god artikel.
Jeg bor i Stockholm med mine 3 børn og min frue og rejser søndag fra Stockholm for at arbejde i København og tager tilbage Torsdag fra Malmö.
Denne strækning må IKKE nedlægges, det vil ganske enkelt være helt forfærdeligt, for min familie og jeg.

Mange Hilsner en fortvivlet SJ rejsende.

Carsten Pettersson
cap@vangstrupvvs.dk

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga