Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 17. december 2013
Karin Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Emma Berginger (MP)
Utskriftvänlig
Bygg hyresbostäder vid station Klostergården
I samband med utbyggnaden av stambanan till fyra spår fram till Högevall planeras en pendlarstation på Klostergården. I samband med utbyggnaden av stambanan till fyra spår fram till Högevall planeras en pendlarstation på Klostergården. Miljöpartiet föreslår att det även byggs hyresbostäder i anslutning till stationen.
Men det gäller att gå varsamt fram. Stor hänsyn måste tas till de naturvärden och grönområden som finns utmed spåret när utbyggnaden planeras. Kommunen måste också iaktta stor försiktighet med att öka andelen hårdgjorda ytor. Risken för översvämningar ökar i takt med klimatförändringarna. Höje å, som redan i dag tar emot mängder av dagvatten från Lunds tätorter, har en dålig ekologisk status som hotar att ytterligare försämras genom nytillkomna hårdgjorda ytor i tätorterna.

När Klostergårdens station byggs måste med nödvändighet nya ytor hårdgöras. Då är det ett bra tillfälle att bygga bostäder i anslutning till stationen. Det är väl dokumenterat att många vill bo nära spårpendlingsmöjligheter.

MP har därför nyligen lämnat in en skrivelse till tekniska nämnden och byggnadsnämnden med förslag om att dessa båda nämnder påbörjar en utredning om byggande av hyresbostäder i anslutning till den nya pendlarstationen. I bottenplanet kan det finnas kafé, restaurang och affärer. Kontor kan vara lämpligt i nästa våningsplan.

Resten av byggnaden kan ge plats åt hyresbostäder som inte fördyras av krav på p-platser. Med lummig grönska som kan ta emot och fördröja dagvatten har den nya pendlarstationen möjlighet att bli ett välkommet tillskott till Klostergården.

Sammanfattningsvis är vårt förslag för Klostergårdsstationen: bygg yteffektiva hyresbostäder på ytor som ändå måste hårdgöras, bevara Källbyområdet med sina dammar och värdefull närnatur.

Stationsområdet Lunds Södra kan bli en levande och attraktiv boendemiljö.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga