Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 10. december 2013
KARIN SVENSSON SMITH Resenärsforum
ULF FLODIN Järnvägsfrämjandet
ÅKE JOHANSSON Seko Mellannorrland

Utskriftvänlig
Det behövs mer folk som sköter tågspåren
Den pågående klimatförändringen gör att kapaciteten för trädröjning med mera måste öka så att trafiken inte stängs av mer än nödvändigt.
Riksrevisionen ger regeringen en skarp kritik för bristen på styrning av tågtrafiken. De alltför låga anslagen för underhåll till trafikverket hindrar privata entreprenadfirmor från att bygga upp en tillräckligt stor kapacitet för att ta hand om underhållsberget. Brister i interna rutiner och organisation i trafikverket gör inte saken bättre.

Både infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärdh (M) och trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S) förklarade i Rapport den 3 december att man ska höja underhållsanslagen. Det kan ju låta betryggande. Men det är inte sant vilket framgår om man jämför anslagen till järnvägsunderhåll i budgetmotionerna för 2014. Såväl alliansen som Socialdemokraterna anslår ett något lägre belopp än för 2013. För 2013 är underhållsanslaget cirka åtta miljarder kronor inklusive banavgifter på en miljard. Men enligt Trafikverkets rapport "Banavgifter för ökad kvalitet och samhällsnytta" (2013) krävs 9,6 miljarder kronor per år.

Sverige är det västeuropeiska land som satsat minst på järnvägsunderhåll räknat per spårkilometer efter Portugal. Det visar statistik från Internationella järnvägsunionen UIC. Sverige anslår mindre än hälften av jämfört med genomsnittet för de redovisade länderna.

Avregleringen av järnvägen har lett till att allt underhåll upphandlas i stället för att utföras i Trafikverkets egen regi. Upphandlingsprocessen kräver fler anställda. 500 fler kontorstjänster har därför inrättats på bolaget Infranord som det omorganiserade Banverkets underhållsavdelning nu heter. Samtidigt försvann det lika många aktiva underhållsarbetare ute längs spåren. Pengar flyttas från spårarbete till administration. Infranord varslat ytterligare 400 man om övertalighet. Och elever på Järnvägsbyggarlinjen i Nässjö får inga jobb trots det uppenbara behovet av banunderhåll.

Urspårningen vid Stockholms södra visar att järnvägsunderhållet är undermåligt. Sedan 2008 har 61 tåg spårat ut, varav en stor andel på grund av brister i banan. Med både alltför små underhållsanslag och en felaktig organisation för skötseln av banorna finns det fortsatt stora risker för nya tillbud eller olyckor längs spåren.

I en tid när tågresandet ökar och svensk opinion önskar kraftfulla klimatåtgärder är det hög tid för alla partier att ta ansvar. Erfarenheter från Schweiz och Japan visar att det går att få en pålitlig och effektiv järnvägstrafik. Låt oss få det även i vårt land!

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga