Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 10. december 2013
Karin Svensson Smith (Mp)
Utskriftvänlig
Störst behöver inte vara smartast
Den 2 december kritiserar Lennart Svensson kortsiktigt tänkande i Lunds kommun. Jag håller med. Det finns många beslut där långsiktighet hade varit önskvärt. Den förhärskande kortsiktigheten är särskilt anmärkningsvärd med tanke på alla kommunala dokument där hänsyn till det långsiktigt hållbara understryks; LundaEko, översiktsplanen, LundaMaTs med flera.
1960–2010 ökade Lunds tätortsareal med 177 procent. En stor del av expansionen har skett på åkerjord och i grönområden. Kommande generationers behov av livsmedel och stadens förmåga att möta klimatförändringar har kommit i andra hand. Nyinvesteringar har skett utan robust underlag och kontroll över kostnadsutvecklingen. Kongresscenter ska byggas trots att åtskilliga kommuner i närområdet gör detsamma vilket kan bli dyrt för framtida skattebetalare. Underhållsanslagen är otillräckliga, vilket blivit uppenbart i kommunens skolor och förskolor.

Senast i raden av vidlyftiga projekt är Trafikplats Ideon och ett nytt reningsverk i Malmö med tillhörande rörledning. Trafikplatsen bygger på gamla antaganden om en fortsatt ökning av biltrafik. Det rimliga vore att bygga infrastruktur för den trafik som är i samklang med kommunens mål om en halvering av klimatpåverkan. Enligt såväl kommunens som Trafikverkets statistik minskar biltrafiken. Därför bör inte skattemedel slösas bort på ett vidgat vägsystem när busskörfält kan åtstadkomma kapacitetsökning för hur Lundaborna faktiskt väljer att resa. Så länge centern föredrar fler vägar före klimatmålet är det samarbete Staffan Fredlund föreslår avlägset.

Huruvida en 6 km rördragning från nordöstra Lund till ett upprustat reningsverk i Södra Sandby är den vettigaste lösningen hoppas jag bli utrett. Förslaget bottnar i en önskan om att olika alternativ utreds och konsekvensbeskrivs utifrån krav på en långsiktigt hållbar utveckling. Det är inte säkert att de största anläggningarna alltid är de smartaste.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga