Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 10. december 2013
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Promenad på Linero
Den 29/10 promenerade Anna Hagerberg och jag längs början av cykelvägen till Dalby tillsammans med en landskapsarkitekt och en trafikforskare. Vi pratade om hur fler ska byta bil mot cykel när de pendlar. Eftersom blåsten är hämmande för cykling på den skånska slätten lanserade vi ett förslag på en häckplantering som vindskydd.

Att en attraktiv cykelväg får fler att cykla visas inte minst av cykelpendlingen på Hardebergaspåret mellan Lund och Södra Sandby där cykelvägen mestadels är kringgärdad av växtlighet. En tät häck av exempelvis nypon och björnbär med en remsa av blommande växter kan bilda en grön korridor i åkerlandskapet. En sådan grönska kan ge föda samt skydd åt insekter och fåglar. Pollinerande insekter utför ekosystemtjänster. Skördenivån för raps och jordgubbar samt många andra grödor är beroende av hur god pollineringen blir.

Efteråt fikade vi och bestämde oss för att skriva en debattartikel om häckplantering för ökad biologisk mångfald och vindskydd.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga