Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 10. december 2013
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Vandring på Norra Fäladen
Emelie Kärre och jag gjorde en rundvandring 24/10 med en av invånarna på Norra Fäladen. Hon visade var källare och vägar brukar översvämmas. Skånska Dagbladet var med och skrev en fin artikel efteråt.

Det behövs åtgärder för att kunna hantera ökad och mer oregelbunden nederbörd. En ny dagvattenstrategi är antagen. Men den gäller bara för nytillkommande bebyggelse. I tekniska nämnden har MP fått bifall för ett yrkande som innebär att ”en strategi bör utarbetas för hur dagvatten från befintliga bebyggda områden i Lund ska hanteras framöver, hur dagvattnet ska renas och fördröjas i syfte att minska översvämningsrisken i Höje å och andra kringliggande vattenområden.”

I stället för att hårdgöra mer yta genom att bygga i Borgarparken bör det dagvatten som idag rinner i underjordiska rörsystem lyftas upp och bli en slingrande bäck genom bostadsområdet. Detta är nödvändigt för att regn- och smältvatten inte ska belasta hårt ansträngda rörssystem och reningsverk.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga