Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 10. december 2013
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Klimatnätverk i Miljöpartiet
Miljöpartiets partistyrelse har beslutat att inrätta ett klimatnätverk för medlemmar som har speciellt fokus på klimatpolitik. Nätverkets uppgift är att rekrytera fler som brinner för klimatfrågan till partiet. Genom att i ett nätverk stärka varandra, sprida information och bedriva opinionsbildning finns det möjlighet att flytta upp klimatrelaterade frågor på den politiska dagordningen. Samtidigt kan nätverket visa för medborgarna att Miljöpartiet är det parti som tar dessa frågor på allvar. Genom nätverket hoppas vi kunna bidra till att Miljöpartiet agerar lokalt för att kommuner, regioner och landsting ska vidta åtgärder som kan minska utsläppen av växthusgaser och lindra konsekvenserna av det förändrade klimatet.

Lokalavdelningar i hela landet har möjlighet att utse var sin klimatambassadör. Dessa kommer sammantaget att utgöra stommen i nätverket. Sammankallande för nätverket och ansvarig i partistyrelsen är Karin Svensson Smith. Kontaktperson för nätverket är Roger Bydler.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga