Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 10. december 2013
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Fler träd i Lund
Den 9/10 träffade Emma Berginger och jag företrädare för aktionsgruppen Rädda Folkparken. De fick ta del av ett förslag som lämnades till Tekniska nämnden samma dag.

1960 - 2010 ökade Lunds tätortsareal med 177 %. Stor del av expansionen har skett på åkerjord och grönområden. I flera parker finns planer på ytterligare förtätning. Särskilt för invånare i flerbostadshus som saknar egen trädgård är det gemensamma gröna värdefullt. Att det uppstår protester mot bebyggelse i Borgarparken och Folkparken är sunt.

När stora delar av staden utgörs av hårdgjorda ytor kan regn och snösmältning leda till att avlopp svämmar över. Med fler grönytor kan kostnaderna för dagvattenhanteringen sänkas drastiskt. Särskilt trädens rotsystem har stor förmåga att omhänderta vatten. Miljöpartiet föreslår att den gällande trädplanen utökas med ett mål för att öka antalet träd per invånare samt en strategi för hur det nuvarande trädbeståndet kan värnas för ökad biologisk mångfald och bibehållna ekosystemtjänster.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga