Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 9. november 2013
Karin Svensson Smith Mp-Lund, Magnus Olofsson Mp-Lund, Jens Gynnerstedt Mp-Lund
Utskriftvänlig
Modern cykelbana det bästa valet!
Lundaborna älskar sina cyklar! Varje dag i alla väder sätter sig tusentals Lundabor på sina tvåhjulade fordon och trotsar både den skånska motvinden och de sega uppförsbackarna. Men det finns hinder som inte orsakas av naturen och som vi som cyklister absolut inte skulle behöva utsättas för. Det handlar om dåligt underhållna cykelvägar, att cykla på ojämn gatsten samt att samsas bussar, lastbilar, bilar och gångtrafikanter. Trots det har cykeln en stark ställning hos Lundaborna.

Vi i miljöpartiet menar att ännu fler insatser måste göras för att cykeln ska bli ett ännu mer attraktivt och naturligt val för alla som transporterar sig inom Lund. För oss är det en självklarhet att det transportmedel som är det överlägset bästa för både hälsan och miljön också ska prioriteras därefter!

Just nu har tekniska nämnden medel över som vi menar bör läggas på en toppmodern cykelbana från Allhelgonakyrkan till Mejeriet. Detta är en av de sträckor där cyklister är som allra mest utsatta i trafiken då de konkurrerar om samma utrymme som bilar, taxibilar, bussar, lastbilar och i viss mån också gångtrafikanter. Dessutom är underlaget till stor del gatsten vilket är allt annat än optimalt för cyklister. Här skulle vi kunna skapa en snabb och trygg genomfartsled för cyklister som ska genom stan i nordsydlig riktning. Sträckan binder inte bara ihop arbetsplatserna på Ideon, LTH och Brunnshög med bostadsområdena söder om centrum, den ansluter också till cykelvägen till Malmö vid Mejeriet vilket väsentligt underlättar för cykelpendling mellan Malmö och Lund. Många cykelpendlarna från Malmö ska just till de nämnda arbetsplatserna.

Vi i Miljöpartiet menar att detta är det överlägset bästa sättet att använda sig av tekniska nämndens överblivna medel. Det gynnar både klimatsmarta och hälsosamma transporter vilket alla vinner på i förlängningen!
Jin Noah Maltehaim
30-11-2013 18:04:16
Självklart är cykeln ett bättre alternativ än bilen, men jag undrar, vad vill du göra för att förbättra säkerheten för oss fotgängare? Framförallt skulle jag önska bättre markeringar, så att folk vet var de har rätt (och inte rätt) att cykla respektive gå.

Du skriver att vi gångtrafikanter är ett hinder för er cyklister, men cyklisterna är även ett hinder för oss. Och att gå är ju lika miljövänligt som att ta cykeln.

Ibland får jag känslan av att fötterna inte ses som ett lika seriöst färdmedel som cykeln. Visst tar det längre tid att gå. Men för en del av oss är varken cykel eller bil något alternativ. Och dessutom, varför måste allt gå så snabbt i dagens samhälle?

Jin Noah Maltehaim
30-11-2013 03:46:52
Självklart är cykeln ett bättre alternativ än bilen, men jag undrar, vad vill du göra för att förbättra säkerheten för oss fotgängare? Framförallt skulle jag önska bättre markeringar, så att folk vet var de har rätt (och inte rätt) att cykla respektive gå.

Du skriver att vi gångtrafikanter är ett hinder för er cyklister, men cyklisterna är även ett hinder för oss. Och att gå är ju lika miljövänligt som att ta cykeln.

Ibland får jag känslan av att fötterna inte ses som ett lika seriöst färdmedel som cykeln. Visst tar det längre tid att gå. Men för en del av oss är varken cykel eller bil något alternativ. Och dessutom, varför måste allt gå så snabbt i dagens samhälle?

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga