Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 31. oktober 2013
Karin Svensson Smith MP Lund och ledamot i partistyrelsen
Utskriftvänlig
Vi måste tänka längre än till valdagen
2013 känns det extra spännande att vara medlem i miljöpartiet. Nästan alla bedömare förutsäger att mp behövs för att kunna bilda en majoritetsregering efter valet 2014. Detta innebär ett stort ansvar för partiet. Förra gången mp ingick i en riksdagsmajoritet fattades beslut om trängselskatt i Stockholm och stora anslag flyttades från motorvägar till järnväg. Miljömålssystemet inrättades och kemikaliepolitiken vässades. Trots att Miljöpartiet inte ingick i regeringen lyckades partiet påverka verkligenheten i miljömässig riktning inom flera områden. Därför finns det med rätta stora förväntningar på vad miljöpartiet ska åtstadkomma som del av regeringsmakten.

Men en långsiktig omställning i grön riktning handlar det inte bara om att nå regeringsmakten. De reformer som miljöpartiet förknippas med måste av väljarna uppfattas som kloka så att partiet får ett förnyat förtroende i valet därpå. Införandet av trängselskatten bidrog med stor sannolikhet till miljöpartiets ökning i Stockholm 2006. Därför bör vi ha år 2018 i åtanke när vi diskuterar vad som är viktigt att föra fram i valrörelsen. Vad ska vi då kunna säga till väljarna att Miljöpartiet har genomfört? Hur mycket har vi då bidragit till att minska oljeberoendet och vilken reduktion av klimatpåverkan har våra förslag bidragit till?

Den politik vi driver måste vara det vi själva tror är det mest angelägna för en miljömässig omställning. Sedan Miljöpartiet bildades har det utförts ett strävsamt arbete i många lokalorganisationer. Det tillsammans med ny kunskap utgör en bra grund för att veta vilka förändringar i Sverige som är viktigast att genomföra i en regeringsställning. För att många väljare bör det vi väljer att tala om vara förankrat i aktuell forskning om de största hindren för att samhällsutvecklingen ska vara långsiktigt hållbar utifrån ett ekologiskt perspektiv. Dessutom bör en engagerad allmänhet känna igen sig i problembeskrivningen. Miljöpartiets förslag till lösningar ska upplevas som konkreta, möjliga att genomföra och sammantaget vara eftersträvansvärda utifrån vår generations ansvar för medmänniskor i andra delar av världen och för kommande generationer.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga