Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. oktober 2013
Karin Svensson Smith (MP)
ordförande i Resenärsforum
Johnny Bröndt (M)
styrelseledamot i Resenärsforum

Utskriftvänlig
Uppfinn inte hjulet på nytt
Genom ett unikt biljettsystem som inte prövats någon annanstans fjärmar sig Västra Götalandsregionen från visionen om ett gemensamt kort för all kollektivtrafik i Sverige. Det är olyckligt.
Västra Götalandsregionen, som är den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götaland, arbetar med att ta fram en ny pris- och sortimentsstrategi. Ambitionen är att detta arbete ska leda fram till ett enklare och mera rättvist prissystem och sortiment.

Resenärsforum är naturligtvis positiva till att regionen vill gå vidare och förbättra sättet att ta betalt från resenärerna.

Oprövat system

När vi läser om de planer regionen har för att förändra biljettsystemet blir vi dock lite undrande. Man planerar för ett helt nytt sätt att beräkna resans pris, ett sätt som hittills inte prövats någon annanstans.

Tyvärr skiljer det sig ganska kraftigt mot hur det ser ut i resten av Sverige och man kommer heller inte att kunna använda kort från andra län i Västra Götaland och heller inte Västra Götalands kort i andra län.

Redan för över tio år sedan aviserade länstrafikbolagen att när man införde nya biljettsystem så skulle de olika länens kort kunna användas i alla län. Resenärsforum beklagar att detta ännu inte har förverkligats.

Tyvärr ser det ut som att det system Västra Götaland är på väg att skapa är ännu ett steg bort från visionen om ett gemensamt kort för all kollektivtrafik i Sverige.

Olyckligt beslut

Det behövs ett gemensamt betalsystem för kollektivtrafiken. Detta betyder inte att alla aktörer behöver ha samma priser, tvärtom, men ett kort från ett län måste kunna användas för att åka mellan län och i andra län.

Att Västra Götalandsregionen nu väljer att uppfinna ett eget hjul är därför olyckligt.

Resenärsforum anser att regionen i stället borde ha agerat kraftfullt, exempelvis inom ramen för Resekortet i Sverige för att skapa ett system som för resenärerna fungerar i hela landet.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga