Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. september 2013
Anna Thore (MP)
Karin Svensson Smith (MP)

Utskriftvänlig
Klimatanpassa Kalmar
Samhället måste börja anpassa sig efter nya förutsättningar. Extremoväder kommer allt eftersom klimatförändringarna ökar att bli allt vanligare. Detta måste exempelvis Kalmar kommun förbereda sig inför.Miljöpartiet vill att samhället satsar betydligt större summor pengar både för att klimatanpassa städer och för att förebygga skador i samband med skyfall.

 2013 har koldioxidhalten i atmosfären för första gången på flera miljoner år över 400 ppm. Det innebär att det är mycket bråttom att vidta kraftiga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser så att klimatförändringarna dämpas. Parallellt med denna omställning behöver samhället klimatanpassas så att klimat­förändringarnas konsekvenser minskas.

Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till ökande medeltemperaturer, till mer nederbörd och mer ofta återkommande extremväder som skyfall och värmebölja. Enligt SMHI har Sverige redan blivit både varmare och blötare. I genomsnitt har hela Sverige fått det ungefär en grad varmare och omkring 10 procent mer nederbörd än normalt under de senaste 20 åren. Det mesta tyder på att denna utveckling kommer att accelerera.
Regnen i Kalmar är ett exempel på hur sårbart samhället är inför extremväder och skyfall. Det senaste regnovädret med åska och lokal nederbörd med nära 70 millimeter regn skapade stora skador för den enskilde, mest utsatta denna gång var Kvarnholmen. 2010 års regn satte vägar längs Ljungbyån under vatten och Smedby och gruppboendet Smedängen drabbades hårt.
När 100-årsregnet föll 2003 regnade det 100 millimeter på fyra timmar och skadorna för den enskilde och försäkringsbolagen blev i mångmiljonklassen. Kalmar Vatten inledde då ett ambitiöst dagvattenarbete för både bättre rening och omhändertagandet av dagvatten där våtmarker i Hagbygärdediket och Norrgård är några exempel.
Kalmar Vatten är bland de tio bästa i landet på saneringsarbetet där gamla rör byts mot nya för att klara att ta hand om skyfallen men trots hårt arbete finns idag ingen kommun i Sverige som klarar av ett hundraårsregn.
Miljöpartiet kommer därför att avsätta miljardbelopp i höstens skuggbudget för att stödja kommunerna i klimatanpassningsarbetet.
Avsikten är att skapa ett tryggare och mer robust samhälle som bättre kan stå emot extremväder.
Åtgärder som är aktuella är att minska hårdgjorda ytor så att vattnet bättre kan sjunka undan, det krävs ombyggnation av VA-nätet för att klara ökade flöden och kulverteringar måste öppnas upp. Blågrön klimat­omställning innebär att den asfalterade ytan i städerna krymps för att ge plats för en öppen regnvattenhantering i form av bäckar, kanaler, dammar och växtlighet i alla former.
Yteffektiva transporter i form av kollektivtrafik, cykel och gång är en förutsättning för en blågrön klimatlösning. Att gå från en grå till en blågrön vattenlösning skapar en renare kustmiljö, ökar den biologiska mångfalden i städerna och gör dem mer attraktiva för människor.
Sensommarens skyfall och ihållande regn resulterade i att många områden i Sverige översvämmades. Miljöpartiet tycker att det är hög tid att ta klimatförändringarna på allvar och därför vill vi att staten och kommunerna avsätter anslag för nödvändiga investeringar. Klimatanpassning kräver stora insatser och mycket resurser. Men omställningen skapar också arbetstillfällen.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga