Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. august 2013
Gustav Fridolin
Peter Rådberg
Karin Svensson Smith

Utskriftvänlig
Klimatrusta Sverige mot ökande skyfall
MP: Låt staten ta halva notan för byggprojekt som skyddar mot vattnet

Sverige har på sistone drabbats av kraftiga skyfall. I Umeå har villaägare fått sina källare vattenfyllda. Utanför Helsingborg har bilvägar rasat. Vid Jönköping fick E4:an spärras av. Och utanför Söderhamn satt 180 tågpassagerare från Stockholm till Sundsvall instängda i timmar i en mörk tågtunnel efter att en den börjat ta in vatten. Kort sagt: regnet har orsakat stora problem.

SMHI säger att extrema skyfall nu blir vanligare i takt med att klimatet förändras. Samtidigt stiger haven. Fastän Sverige står oskyddat mot de ökade vattenmängderna verkar inte regeringen ta frågan på allvar. Som tur är finns lösningar, för både stad och landsbygd.

 

1. Städerna har problem med att vattnet inte har någonstans att ta vägen när det regnar kraftigt. Avloppssystemen räcker inte och marken, som till största del är täckt av asfalt, suger inte upp vattnet. Lösningen är att modernisera avloppssystemet, samtidigt som vi ger staden fler parker och gräsmattor, som kan suga upp regnvattnet. Att anlägga och bredda kanaler och dammar är också viktigt, så att vattnet har någonstans att rinna undan.

2. Kring kusterna är problemet att vattnet rinner upp över land när havet stiger. En lösning kan vara att bygga vallar. På samma sätt som Holland skyddar sig mot havet kan Sverige skydda utsatta delar av våra kuster, inte minst i södra Sverige.

3. I våra två största städer, Stockholm och Göteborg, riskerar problemen att bli särskilt stora. Här bor tre av Sveriges drygt nio miljoner invånare - i omedelbar närhet till vatten. Sam­tidigt är städerna beroende av sina hamnar. En beprövad lösning är att, i likhet med London, bygga mekaniska barriärer som kan släppa igenom båtar, men som skyddar staden mot höga vattennivåer.

4. Känslig infrastruktur över hela landet behöver förstärkas. Annars riskerar vi krissituationer, om vattenmassor slår ut transporter och elnät. Lösningen är bland annat att bygga bättre avrinning, inte minst vid tunnlar och viadukter, samtidigt som vägsträckor behöver förstärkas så att de bättre står emot ras.

 

Det som saknas är politiskt ledarskap. Under alliansens tid vid makten har det redan undermåliga stödet till kommuner för skyddande åtgärder skurits ned till i princip noll, trots att rapporter från Myndigheten för samhällsberedskap visar på behovet av motsatsen. Allians-regeringen lägger över hela problemet på kommunerna, som i sin tur säger att de inte har råd. Resultatet är att inget händer.

Miljöpartiet de gröna föreslår att staten visar ledarskap och går in med upp till hälften av finansieringen, sammanlagt en dryg miljard kronor per år. Kommuner och regioner delar på den återstående delen. Det skulle sätta fart på arbetet och skapa en mer rättvis fördelning av kostnader.

Att inte göra något blir många gånger dyrare. Se bara på Köpenhamn. En dag för två år sedan föll en och en halv decimeter regn över staden, på bara några timmar. Den enorma översvämningen som följde regnet överraskade staden och resultatet blev så stora skador att försäkringsbolagen uppskattat dem till upp emot ofattbara sex miljarder kronor.

 

Vi vill sätta spaden i jorden för nödvändiga byggprojekt över hela landet, så att vi skyddar oss mot de ökade vattenmängderna. En sådan satsning vore en klok investering, som dessutom skapar jobb i tider då många går arbetslösa. Det är dags att klimatsäkra Sverige.

 


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga