Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 25. juni 2013
Agneta Trädgårdh
Utskriftvänlig
Träd i stället för parkeringsplatser - Så vill MP få ner antalet bilar i städerna
Få och dyra parkeringsplatser inne i städernas centrum. Det är nästa steg för att få ner antalet döda och skadade i trafiken, menar miljöpartiets Karin Svensson Smith.

 Karin Svensson Smith har lång erfarenhet av trafik- och miljöfrågor från riksdagens trafikutskott. Hon sitter fortfarande i Miljöpartiets partistyrelse, men har annars lämnat politiken i riksdagen för att ägna sig åt den mer lokalt som tekniska nämndens andre vice ordförande i Lund.

Nu jobbar hon för att minska biltrafiken inne i städernas centrum av trafiksäkerhetsskäl och av miljöskäl.
– Vi måste minska trafikvolymen inne i städerna successivt och byta ut bilar mot cyklar och kollektivtrafik.

Detta gör man, enligt Karin Svensson Smith och miljöpartiet, genom att ta bort gatuparkeringsplatser i city. Och genom att kraftigt höja parkeringsavgifterna för de p-platser som är kvar.

– Även arbetsplatsparkeringar måste ha kännbara avgifterna. En bilparkering rymmer tio cyklar.

Förebilden är Portland i USA. Där har man ersatt parkeringsplatser längs gator med gröna korridorer. Man har byggt en gångbana och en cykelbana med ett grönt dike emellan.

– Diket utgör en barriär mellan fotgängare och cyklister och förhindrar olyckor.

De gröna dikena har ett speciellt fyllnadsmaterial och högt gräs eller annan växtlighet som tar upp vattnet och förhindrar översvämning.
På så vis har även dricksvattnet som var hotat, räddats.

Sedan Köpenhamn drabbades av skyfall och översvämningar 2011 har danskarna sneglat på Portland och satsat på en grön innerstad med cykel och kollektivtrafik istället för biltrafik.

– Det måste vi i Sverige också göra, säger Karin Svensson Smith. Vi måste förebygga att vi också drabbas av översvämningar som hotar dricksvattnet. Enklaste sättet är att få bort biltrafik i städer och istället bygga svackdiken som tar hand om vattnet. De är klimatsäkra och trevliga och lugnar dessutom ner trafiken så att olyckorna minskar.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga