Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 17. maj 2013
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordf Tekniska nämnden Emelie Kärre (mp) ersättare Tekniska nämnden Peter Bergwall (mp) ersättare kultur- och fritidsnämnden
Utskriftvänlig
Fler aktiviteteri Centrum behövs

 I Lund finns tomma skyltfönster och tidvis en ödslighet som oroar oss. Lunds stadskärna förtjänar bättre än så. Vi hoppas att de politiker som sa ja till etableringen av Nova Lund och extern livsmedelsförsäljning ångrar sig. Överallt där köpcentra tillåts breda ut sig i utkanten av städer blir det allt svårare att upprätthålla innerstadshandel och attraktiva stadskärnor. I Miljöpartiet vill vi stödja det som gör att fler ska vilja vistas utomhus i staden dag- och kvällstid.


Stadsparken är ett gemensamt finrum med sitt varierade växtliv. För att så många olika människor som möjligt ska känna sig välkomna till Stadsparken kan anläggning av en skate- och aktivitetspark vid Mejeriet vara en klok fortsättning på Stadsparkens förnyelse.

Alla småbarnsföräldrar vet att det öppna vattnet vid Konsthallen är det som lockar mest på
Mårtenstorget. Det är hög tid att återta torget som den mötesplats det var innan bilparkeringen tog över. När bilarna är borta borde en spännande lekplats med utrymme för många barn vara en naturlig framtidsinvestering.

I dag finns inget speciellt att göra på Bantorget. Detta torg kan kanske vara lämpligt för placering av det utomhusschack som initierats av ett medborgarförslag. Eventuella segrar kan firas på närliggande näringsställen. Lund behöver fler levande torg med uteserveringar.

För att motverka de översvämningar som kraftiga skyfall och långvariga regn kan medföra måste asfalt brytas upp och den hårdgjorda ytan minska. Detta för att ge plats för träd och annan växtlighet som kan absorbera vatten. De underjordiska rörsystemen räcker inte till för den nederbörd som meteorologerna förutspår. Den bäck som tidigare rann i Lundagård kan kanske återskapas i ytläge. Anläggning av spårvagnstrafik från Clemenstorget och längs med Lundalänken kan kombineras med gröna stråk med infiltrationskapacitet såsom bl a Paris och Berlin har gjort. Med öppet vatten, mer grönt och flera aktiviteter för alla åldrar kan centrala Lund öka sin dragningskraft.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga