Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 24. april 2013
Peter Bergwall (mp) Kultur och fritidsnämnden, Emma Berginger (mp)
Kommunstyrelsen, Karin Svensson Smith (mp) Tekniska nämnden

Utskriftvänlig
Låt skejtarna vara i centrum

Den som undrar varför Lund ännu inte har en skejt- och aktivitetspark behöver bara läsa Mats Helmfrids (M) uttalanden i Sydsvenskan den 13 april.

Kommunstyrelsens ordförande är skeptisk till att kultur- och fritidsförvaltningens förordar ytan vid Mejeriet och Stadsparken som placering för en aktivitetspark. Han hävdar att utredningen är ett beställningsjobb och att saken inte har utretts tillräckligt noga. Uttalandet är inte förvånande i sig – kommunstyrelsens moderater har motarbetat Lunds skejtare sedan dag 1. Det märkliga är att Helmfrid uttalar sig över huvud taget. Han har nämligen inte läst den förvaltningsskrivelse han kritiserar.

Förvaltningen har producerat två gedigna utredningar av placeringsfrågan. Alternativ som nämnts är bl.a. Brunnshög, Gunnesbo gård och Lerbäckskolan. Ur ett lämplighetsperspektiv kan inget alternativ dock mäta sig med ytan vid Stadsparken. Om Helmfrid läser skrivelsen kommer han märka att Lunds Skateboard och Konstförening, Dalby Skate, Tösabidarna, Kulturmejeriet, tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen är överens om detta.

Helmfrid oroas över att en skejtpark för väsen och då kan man inte ”använda den efter ett visst klockslag”. Under en fin sommarkväll umgås lundabor i vår gemensamma stadspark – med eller utan alkohol – ibland långt in på småtimmarna. Om inte Stadsparken stänger kvällstid, varför måste då en skejt- och aktivitetspark göra det? 

En kommunal skejt- och aktivitetspark kommer givetvis att vara alkoholfri och kommer inte leda till mer stök i centrum. Tvärtom, om vi anlägger en central utomhuspark så satsar vi på en aktivitet som är mer lockande än alkohol. Varför är Mats Helmfrid mot detta? De kvinnliga skejtarna förordar dessutom en centralt belägen park eftersom en miljö med mycket folk i rörelse känns trygg under kvällstid. Är den aspekten irrelevant? Varför vill Mats Helmfrid tömma Lunds centrum på skejtare?


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga