Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 20. januar 2013
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordf tekniska nämnden
Ulf Nymark (mp) 2:e vice ordf miljö- och hälsoutskottet
Emma Berginger (mp) kommunstyrelsens arbetsutskott

Utskriftvänlig
Underlätta för företag som har miljöinriktning

Huvudpoängen med vår insändare – som Lundapolitiker från fp, c och m ondgör sig över – är att vi anser att världsbankens rapport om vad 4 graders temperaturökning borde leda till skärpta klimatåtgärder.

Vi vill att framtida generationer ska kunna leva drägliga liv. Därför måste den enskildes möjlighet till klimatkloka val i vardagen öka. Tåg, spårvagnar och bussar som följer en tät tidtabell oavsett väder samt välhållna cykelvägar gör det lätt att flytta sig utan bil. Detta har politiken ansvar för. De högtravande målen är helt ointressanta om de följs av nya motorvägsfiler och -avfarter.

Enligt den trafikutredning som gjorts för Brunnshög måste biltrafiken i kommunen som helhet reducera klimatemissionerna med 25-40 procent fram till år 2020. Endast marginellt kan minskad bränsleförbrukning och "fossilbränslefria" bilar bidra till denna minskning på de åtta år som återstår till år 2020.

I området öster om den planerade motorvägsavfart Ideon kommer trafikflödena att öka dramatiskt med nuvarande planer: på Sölvegatan med 50 procent (från dagens ca 8 000 bilar till 12 000). På Solbjersvägen blir det enligt detaljplanen mer än en fördubbling av flödena – från ca 9 000 till upp emot 20 000 bilar per dygn.

Lunds borgerliga allians pratar om tillväxt, men står handfallen när arbetstillfällen försvinner.

Vi anser att politiken borde vara proaktiv och underlätta för det näringsliv som fyller framtidens villkor. Alla de kompetenser inom biogasområdet som finns på företag och LU/LTH skulle kunna koordineras i ett biogasindustriellt centrum.

Efter orkanen Sandy i New York inser allt fler att efterfrågan på vattentjänstföretagens produkter kommer att öka. Lund har förutsättningar att bli ett föredöme vad gäller klimatsäkring av städer med åtgärder som samtidigt minskar transporternas klimatpåverkan. Detta kräver stora investeringar och genererar många arbetstillfällen. Kommunens investeringar borde underlätta för klimatanpassning samt miljövänliga transportval och inte förslösas på att vidga kapaciteten för biltrafik.

 


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga