Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. december 2012
KARIN SVENSSON SMITH (MP) partistyrelsen
STINA BERGSTRÖM (MP)
riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson

Utskriftvänlig
Stadsbor har rätt att slippa farliga partiklar
Barn och människor som redan har nedsatt lung- eller hjärtfunktion är känsligast för exponering av partiklar från dubbdäck och fordonsavgaser.

De moderata riksdagsledamöterna Jan Beckman och Ulf Berg påstår att Miljöpartiet vill förbjuda dubbdäck i hela landet (Brännpunkt 5/12). Det är inte sant. Däremot är vi, liksom många politiker oavsett partifärg, positiva till att kommunpolitiker kan införa dubbdäcksförbud i städer där det finns hälsoproblem.

Varför låta stad och land blockera för varandra? I städer utsätts människor för hälsovådlig luft och buller som härrör från trafiken. Dessa problem är mycket mindre för dem som bor utanför städerna samtidigt som den egna bilen är svårare att ersätta. Vi har inga avsikter att förbjuda dubbdäck utanför städerna men vill slå vakt om stadsbornas rätt att slippa hälsovådliga substanser i luften.

De hälsomotiverade miljökvalitetsnormerna överskrids regelmässigt i Sveriges storstäder. I Stockholm orsakar partiklar som rivs upp av dubbdäck orsakar 30–40 dödsfall per år i staden (enligt en studie från Avdelningen för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet som bygger på data från Stockholm mellan 2000 till och med år 2008). Fler dödsfall inträffar de dagar då det är höga halter partiklar, orsakade av dubbdäck, i luften. Risken är störst när vägbanan är torr samtidigt som många fortfarande kör med dubbdäck. Barn och människor som redan har nedsatt lung- eller hjärtfunktion är känsligast för exponering av partiklar från dubbdäck och fordonsavgaser. Att partiklarna kan vara hälsofarliga har konstaterats tidigare och det är därför det moderata Stockholm och ett antal andra kommuner har förbjudit dubbdäck inom vissa områden. När denna möjlighet öppnades för kommunerna uppgav cirka 60 kommuner att de övervägde att införa förbud. Såväl gamla hälsovårdsstadgar som modern lagstiftning påtalar kommuners ansvar för sina invånares hälsa.

Ett alternativ till förbud kan vara att införa avgifter. Genom dubbdäcksavgifter har Oslo minimerat dubbdäcksanvändningen utan att olycksfrekvensen har ökat. Vi är öppna för Stockholmspolitikernas förslag om avgiftsbeläggning på dubbdäck. Avgifterna skulle kunna bakas in i trängselavgiftssystemet

Vi slår vi vakt om att barn i städer bör ha rätt att växa upp utan hälsovådliga ämnen i luften. All dålig luft ska inte skyllas på dubbdäcken. Även avgaser är som tidigare nämnts en stor källa till ohälsa. Den barnvänligaste stadsmiljön finns i städer där lejonparten av persontransporterna sker med kollektivtrafik, cykel samt gång med taxi och bilpooler som komplement.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga