Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 9. oktober 2012
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordförande i tekniska nämnden
Utskriftvänlig
Underlätta för cyklisterna
Ett hål i gatan kan vara obehagligt för bilisten men leder sällan till behov av sjukvård. Säkra cykelvägar är bra för både klimat och hälsa. En cykelhighway Malmö-Lund med läplantering bör följas av ett snabbcykelnät i staden.

Enligt Sydsvenskan 26/ 9 ska Tekniska nämndens ordförande Ronny Johannesen ha sagt ”Vi ska begränsa möjligheterna för cyklisterna att rulla fram i för höga hastigheter. Det kan handla om bommar och trafiksignaler i farliga korsningar.” Sedan några år har cyklingen i Lund stagnerat och t o m minskat. Om klimatmålen ska nås borde vi politiker anstränga oss för att öka cyklingen på bilens bekostnad. Eftersom tid är den viktigaste faktorn vid valet av transporter borde vi i motsats till det Ronny J föreslår göra det lättare för dem som vill cykla snabbt. Sammanhängande nät av markerade cykelstråk med jämn beläggning och få stopp har i andra länder visat sig effektivt för att öka pendling med cykel.

 

Självklart ska cyklister ta hänsyn till gångtrafikanter, men sänkta hastigheter för bilar är mycket viktigare för trafiksäkerheten. Det är sällan en cyklist är vållande till en dödsolycka, men bilar är på grund av sin massa ett potentiellt dödshot vid högre hastigheter. Analyser av hastigheter, hållbarhet och olyckor med fotgängare ligger bakom forskarförlaget från LTH på att 30 kilometer i timmen ska vara maxhastighet i tätort. Vid 50 kilometer i timmen är risken för att dö eller skadas allvarligt cirka 20 gånger större.

 

Av de trafikskador i Lund som lett till bestående funktionshinder under 2010-2011 är 78 procent cyklister. Skador på axlar och armbågar är vanligast. Singelolyckor dominerar. Forskning från VTI i Linköping visar att 60 % av dessa beror på brister i väghållningen. Därför är det uppseendeväckande att majoriteten i tekniska nämnden avslog mps förslag på underhållsplanen ska utformas så att risken för kroppsskada minskar. Ett hål i gatan kan vara obehagligt för bilisten men leder sällan till behov av sjukvård. Säkra cykelvägar är bra för både klimat och hälsa. En cykelhighway Malmö-Lund med läplantering bör följas av ett snabbcykelnät i staden.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga