Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. oktober 2012

Karin Svensson Smith (MP) 2:e vice ordf Tekniska nämnden i Lunds kommun

Utskriftvänlig
Förbättra cykelvägarna

 

Den som väljer cykel i stället för bil gör en insats för samhället. I Lund underlättar man då till exempel för att klara kommunfullmäktiges mål om att halvera klimatpåverkan till 2020.
Många av oss i Lund gillar att cykla. 43 procent av alla personresor i staden görs med cykel. Men cyklandet har stagnerat och t o m minskat de senaste åren. Vad behöver göras för att nå målen om ökad cykling och minskad klimatpåverkan. Sammanhängande och gena stråk för cykling har i Köpenhamn, Holland med flera ställen visat sig effektivt för pendlare ska byta färdmedel. De medel som kommunmajoriteten i dag avsätter för medfinansiering av nya motorvägsavfarter skulle göra mycket samhällsnytta om de istället satsades på snabbcykelnät.
De befintliga cykelvägarna behöver skötas bättre. Folksams sammanställning av sjukhusrapporterade trafikolyckor i tätort visar att Lund är den svenska kommun som har högst andel cyklister bland dem som blir allvarligt skadade. Lundacyklisterna är hela 78 % av alla dem som skadas svårt! Översatt till antal människor var det 723 allvarligt skadade 2010 – 2011.
Åtta av tio cykelolyckor är singelolyckor. Forskning från VTI i Linköping visar att 60% av de allvarliga singelolyckorna med cykel beror på det som den kommunala väghållaren är ansvarig för - halka, hål eller andra hinder i vägbanan. Dessa fakta talar för att det borde vara självklart att flytta anslag från underhålla det som i första hand bilarna använder till cyklisters infrastruktur. Om underhållskostnaderna styrdes av målet att förebygga kroppskada skulle många av de 723 allvarligt skadade kanske sluppit få handikapp eller andra men för livet.
Ett hål i gatan kan vara obehagligt för bilisten men leder sällan till behov av sjukvård. Ett motsvarande hål på en cykelbana är däremot en stor risk för cyklister, särskilt vid mörkerkörning. I tekniska nämnden har miljöpartiet yrkat på underhållsplanen ska utformas så att risken för kroppsskada minskar. Men detta avslogs av nämndens majoritet. Varför vill de inte värna om Lunds cyklister?


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga