Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. september 2012
Karin Svensson Smith (mp)
Utskriftvänlig
Vill vi ha det så här?

2011 fick Lund motta tidningen Miljöaktuellts pris för miljöbästa kommun i Sverige. 2012 känns det som det borgerliga kommunstyret gör allt för att denna bedrift inte ska upprepas. När Malmö, Göteborg och andra framsynta kommuner planerar för minskad bilanvändning ger ger m och fp i byggnadsnämndens och tekniska nämndens presidier klartecken för planerna på att göra en 50%ig ökning av biltrafiken i västra Lund möjlig. Allt fler ska kunna förlägga sin handel till Nova och bidra till utarmning av cityhandeln. I östra Lund avsetts kommunala budgetmedel för nya motorvägsavfarter trots att bullret från biltrafiken då förväntas överskrida det som är hälsomässigt acceptabelt.
 

Radikalt klimatmål har förvisso antagits i kommunfullmäktige. Men när det gäller åtgärderna för att nå dit är det skralare. Cykeltrafiken minskar, men flera av miljöpartiets förslag till förbättringar för cyklister fick tummen ner i tekniska nämnden. Läplantering längs cykelvägen till Dalby vill man inte ha och uppdrag att höja ambitionerna för underhåll av cykelbanorna blev vi rödgröna ensamma om.
 

Ett flertal kommuner har infört köttfria måndagar för att minska klimatpåverkan, men det vill den borgerliga majoriteten inte veta av. Kristianstad kommun har investerat i ett Naturrum som har blivit en stor succé. Trots många besökare i Skrylle vågar kommunstyret inte satsa på en uppgradering. För att hålla skatten nere snålas med det underhåll i på dagis och skolor. Detta är en hälsorisk för barnen, men också dumsnålt när möglet leder till evakuering i baracker.
 

Tros larmrapporter om livsmedelskris i världen byggs villamattor på åkermarken kring Stångby. Medan andra kommuner inser värdet av att bevara och utöka sina grönytor så ska Lund bygga i Borgarparken och Danska parken. Trots många blanketter med barnkonsekvensanalyser planeras för byggnation på Köttbullebacken – där barnen leker och åker pulka på vintern. Är det verkligen så här Lundaborna vill ha det?


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga