Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 14. juni 2012
KARIN SVENSSON SMITH (MP)klimat- och trafikansvarig i partistyrelsen
ANN-SOFIE ANDERSSON (MP)Karlsborg

Utskriftvänlig
Ställ högre krav på drivmedel
Regeringen borde återkomma med stabila ramar för att det i hela Sverige ska finnas drivmedel som bilägare med klimatansvar kan använda. Att det då blir nya jobb kan inte vara en nackdel.

Högt ställda krav på bränslen ger  nya jobb. Det visas bland annat av den anläggning för flytande biogas som Eon planerar att anlägga i Malmö eller Landskrona. En konse kvent satsning på biogas skulle kunna ge ännu fler arbetstillfällen och dessutom minska beroendet av oljeimport. Regeringens budgetproposition förslår kvotplikt för fordonsbränslen, men i övrigt saknas det som behövs för en klimatomställning av transport sektorn.

Olika miljögrupper varnar för att mer biobränsle i biltanken kan innebära en ökad konkurrens om odlingsytan i utvecklingsländerna och därmed riskera att öka svälten i världen. Att använda värdefull odlingsmark i utvecklingsländer till rika länders behov av omställning i transportsektorn är självklart förkastligt. Det är bättre att utnyttja inhemskt avfall för att utvinna biogas som kan bli bränsle för såväl personbilar, bussar, lastbilar och fartyg. När biogasen framställs från gödsel ger det en dubbel klimatmiljönytta. Dels genom att biogasen ersätter bensin och diesel i fordon, dels genom att själva rötprocessen i sig minskar utsläppen av klimatgaser.

Trots en kraftfull ökning av biogasframställningen de senaste åren står gasbilarna fortfarande för enbart en procent av alla personbilar i Sverige. Det krävs mer långsiktiga spelregler och klara besked om att skatter/ avgifter garanterar att fossilbränslen alltid är dyrare än biogas. EU:s mål om att minst tio procent av energin ska vara förnybar är nödvändigt för att avvärja en klimatkatastrof. De olika bränslenas effekter för matsäkerhet, miljö, hälsa och mänskliga rättigheter bör dock utredas grundligt. Det är tveksamt om de hydrerade vegetabiliska oljor och etanol regeringen vill skattebefria för 15 procents inblandning i fossilbränslen kommer att klara alla hållbarhetskriterier. Man riskerar att hamna i samma situation som många länder där det är palmolja ett stort hot mot de återstående regnskogarna som används.

Högt ställda krav på miljö, etik och hälsa bör gälla för alla drivmedel inte bara de förnybara. Utvinning av olja och kolbrytning är minst lika problematiskt för de människor som berörs – för att inte tala om miljökonsekvenserna. Vi anser att Sverige successivt ska fasa ut oljan i transportsektorn genom energieffektiva lösningar och rimliga villkor för de energikällor som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling. Regeringen borde återkomma med stabila ramar för att det i hela Sverige ska finnas drivmedel som bilägare med klimatansvar kan använda. Att det då blir nya jobb kan inte vara en nackdel.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga