Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 4. juni 2012
Karin Svensson Smith (mp) partistyrelseledamot
Gunvor G Ericson (mp) riksdagsledamot och gruppledare

Utskriftvänlig
Fasa ut bisfenol A!
Ingen vill vara försöksdjur åt kemikalieindustrin. Därför måste vi fasa ut bisfenol A.

Ett starkt opinionstryck ledde till det svenska förbudet mot bisfenol A i nappflaskor. Det borde vara spädbarns grundläggande rättighet av inte behöva bli utsatt för hormonstörande och andra farliga ämnen när de äter. Även om alla hälsoeffekter inte är klarlagda finns det tillräckligt med underlag för att gå vidare och förbjuda förekomst av bisfenol i förpackningar och annat som är i direktkontakt med mat.

Resultaten från Svenska Dagbladet-journalisternas experiment med sig själva som visade på mycket kraftigt förhöjda halter efter födointag från mat från vanligt förekommande förpackningar understyrker behovet av ett krafttag mot såväl Bisfenol A som andra ämnen med hälsovådliga effekter. Vem vill vara levande försöksdjur åt kemikalieindustrin?

Vi är väldigt många som känner obehag inför att vi själva och våra barn ska exponeras för en mängd kemikalier vars hälsoeffekter var för sig och i kombination är okända. Det var ingen tillfällighet att målet om en giftfri miljö var det första av de sedan totalt sexton miljömål riksdagen enhälligt inrättade. Riksdagsbeslutet våren 2001 om en kemikaliestrategi för en giftfri miljö blev banbrytande.

Regeringens proposition (som miljöpartiet medverkade till) innehöll en skarp målformulering och tydliga principer för de åtgärder som sammantaget skulle leda till att utfasning av cancerframkallande, arvsmassepåverkande samt hormonstörande ämnen. Tillverkare fick ett större ansvar för att bevisa att deras produkter inte var skadliga för hälsan.

Denna kemikalieproposition blev en väsentlig inspirationskälla för EUs kemikaliarbete som sedemera resulterade i REACH. Verkligheten 2012 visar dock att målet om en giftfri miljö sannolikt är mer avlägset nu jämfört med när målet inrättades. Bisfenol A är bara en av de tusentals kemikalier som människokroppen blir utsatt för.

Bisfenol A kan ge allergiska reaktioner. Vid djurförsök har ämnet orsakat leukemi och lymfom, men testerna har hittills inte ansetts tillräckliga för att klassa bisfenol A som cancerframkallande. Ämnet försämrar förmågan hos möss att få ungar och kan också påverka utvecklingen av foster hos samma djur. Bisfenol A har effekter som liknar det kvinnliga könshormonet östrogen, vilket gör att hormonbalansen i kroppen kan störas.

Det finns också rapporter om att antalet spermier är färre hos råttungar vilkas föräldrar matats med låga halter av bisfenol A. Kemikalieindustrin hävdar dock att resultaten från försök på råttor av bl a dosskäl inte skulle vara tillämpliga på människor. Etiska skäl sätter dock lyckligtvis hinder för fullskaleexperiment med människor.

I fallet med bisfenol borde
det vara självklart att försiktighetsprincipen ska gälla. Så som tidigare visats i en studie från april 2012 på 1480 vuxna amerikaner till exempel att de som hade högst halt bisfenol A i urinen löpte 50 procent högre risk att lida av högt blodtryck. Samma forskare har tidigare sett ett samband (+68 procents risk) mellan högre halter i urinen och risken för diabetes. I slutet på april 2012 rapporterade även kinesiska forskare att så höga halter bisfenol A i urinen dessutom ökade risken för en vanlig form av hjärntumör med 45 procent.

2008 förbjöd Kanada som första land i världen plastkemikalien bisfenol A (BPA) i nappflaskor och vissa andra matförpackningar. Det formella kanadensiska beslutet, som kom sex månader efter att regeringen, aviserat skärpta regler, innebar att Kanada omedelbart införde regler som förbjöd import, försäljning och reklam för nappflaskor i polykarbonatplast av sådan typ som innehåller kemikalien BPA.

Som enskild kan du försöka
undvika plast- och andra förpackningar av mat tills det finns en testning och märkning som utesluter det ämnet. Men ämnet är svårt att undvika. Bisfenol är ett typexempel på ett hälsoproblem som inte du som konsument inte kan lösa själv och där det krävs politiska beslut för att värna människors hälsa. Med bättre regler för marknaden blir det enklare för dig som konsument.

Vi gröna vill gå i spetsen för att värna folkhälsan. Därför har vi redan motionerat i riksdagen om att ett svenskt förbud mot bisfenol A i livsmedelsförpackningar med hänvisning till försiktighetsprincipen. Sveriges regering har även ett stort ansvar att driva på att EU-reglerna går i samma riktning. Det är hög tid att regeringen agerar och ser till att Sverige kan fasa ut Bisfenol A.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga