Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER




Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 25. april 2012
Karin Svensson Smith (mp) 2:e vice ordförande för Tekniska nämnden
Emelie Kärre (mp) ersättare i kommunfullmäktige och i Tekniska nämnden

Utskriftvänlig
Varför tak för p-avgifter men inte på buss- och färdtjänsttaxor?
Den taxehöjning som det borgerliga kommunstyret i Lund förespråkar är bara ett sparkrav utan positiva klimateffekter och bör därför inte genomföras.gång till gratis eller billig parkering är det största hindret för att få fler bilister att åka kollektivt eller cykla. Därför borde alla parkeringssubventioner fasas ut. Lund ska vara en levande stad där bilar och parkeringar inte minskar tillgängligheten för dem som cyklar, går eller åker kollektivt.

För att undvika skattehöjningar höjer den borgerliga majoriteten kollektivtrafik- och busstaxorna för att minska underskottet i kommunens budget. Såväl fördelningspolitik som klimat talar för att ökade intäkter från bilisterna är en rimligare budgetåtgärd jämfört med höjda taxor för dem som åker buss eller färdtjänst.
Miljöpartiet reserverade sig mot tekniska nämndens ja till taxeökningar 21 mars. På samma nämndsammanträde togs beslut om förslag på ett nytt tak för parkeringsavgifter i kommunen. Varför skona bilägare men inte kollektivtrafik- och färdtjänstresenär?
Tillgång till gratis eller billig parkering är det största hindret för att få fler bilister att åka kollektivt eller cykla. Därför borde alla parkeringssubventioner fasas ut. Lund ska vara en levande stad där bilar och parkeringar inte minskar tillgängligheten för dem som cyklar, går eller åker kollektivt.
Miljöpartiet bejakar den nationella kampanjen för att fördubbla kollektivtrafikens andel av transporterna på bilens bekostad. Med tanke på att kommunfullmäktige i Lund har inrättat ett mål på att halvera klimatpåverkan till 2020 bör alla förslag utformas för att underlätta för dess genomförande eller i varje fall inte motarbeta det. Därför kan vi acceptera taxehöjningar vars syfte är att förbättra utbudet av snabba kollektivtrafikresor som kan vara ett alternativ till bil. Den höjning som det borgerliga kommunstyret i Lund förespråkar är bara ett sparkrav utan positiva klimateffekter och bör därför inte genomföras.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga