Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 20. april 2012
ANDERS MATHIASSON
vd Energigas Sverige
KARIN SVENSSON SMITH (MP)
klimatansvarig partistyrelsen

Utskriftvänlig
Det finns bra sätt att framställa biobränsle
Att använda värdefull odlingsmark i utvecklingsländer till rika länders behov av omställning i transportsektorn är självklart förkastligt. Och samtidigt helt onödigt. Genom minskad energianvändning och andra typer av förnybara bränslen kan vi nå långt.

På Brännpunkt 17/4 ifrågasätter representanter för FIAN-Sverige, Latinamerikagrupperna och Klimataktion, EU:s 10-procentmål för förnybar energi och den svenska regeringens förslag till kvotplikt för biobränsle i bensin och diesel. Man menar att mer biobränsle i våra fordon innebär ökad konkurrens om odlingsytan i utvecklingsländerna.

Att använda värdefull odlingsmark i utvecklingsländer till rika länders behov av omställning i transportsektorn är självklart förkastligt. Och samtidigt helt onödigt. Genom minskad energianvändning och andra typer av förnybara bränslen kan vi nå långt.

Förnybar energi till transportsektorn handlar inte bara om biobränsle i form av grödor från odlingsmark. Det handlar också om att utnyttja det avfall som vi och vår omgivning genererar och producera biogas – ett utmärkt förnybart bränsle för såväl personbilar, bussar och lastbilar.

Biogas kan framställas av avfall från skogen, avloppsreningsverk, gödsel från lantbruket, eller matavfall från hushåll och matindustrier. När biogasen framställs från gödsel ger det en dubbel klimat- och miljönytta. Dels genom att biogasen ersätter bensin och diesel i fordon, dels genom att själva rötprocessen i sig minskar utsläppen av klimatgaser.

I Sverige har vi sedan decennier tillbaka utvecklat vår avfallshantering. Våra reningsverk producerar nästan samtliga biogas, insamlingen av matavfall ökar och intresset från lantbrukarna att göra biogas från gårdens gödsel ökar. Till det kommer ett nyväckt intresse att använda skogens avfall till att producera biogas. Tack vare denna kunskap har även intresset för att uppgradera biogasen till fordonsgas utvecklats, vilket gjort Sverige till världsledande på området. Trots en kraftfull tillväxt de senaste åren står gasfordonen dock fortfarande för enbart en procent av den svenska fordonsflottan

Avfallsmängderna i hela världen ökar och få länder tar hand om avfallet på ett förnuftigt sätt. EU:s mål för förnybara bränslen är ett steg på vägen mot en minskad klimatpåverkan från den ökande transportsektorn.

Med ett kraftfullt stimulanspaket mot en bättre avfallshantering där det görs som allra mest nytta – som fordonsbränsle – skulle inte värdefull odlingsmark på andra kontinenter behövas tas i anspråk och 10-procentmålet uppnås. Denna insikt borde såväl EU som den svenska regeringen ta till sig.


Henrik Westermark
21-04-2012 10:53:28

Pröva den här bloggen!
(Tryck mommentaarer för inlägg.)

http://www.henrikwestermark.blogspot.com

MVH Henrik

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga