Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 30. marts 2012
Gustaf Wiklund (MP) kommunalråd, Helsingborg
Karin Svensson Smith (MP) klimat- och transportansvarig i partistyrelsen

Utskriftvänlig
Utveckla transportvägarna
För klimatets och ekonomins skull är det därför bättre att lastbilstrafiken via skatt får täcka de kostnader de ger upphov till för andra.


Replik till Henrik von Sydow och Peter Danielsson, båda M, som menar (Debatt 24/3) att en kilometerskatt för tunga lastbilar vore ett slag mot lokala åkerier. (En skatt som riksdagen nu sagt nej till, reds anm).

De har en motsägelsefull inställning som på sikt kan bli förödande. Istället borde Sverige följa den övriga europeiska utvecklingen och införa kilometerskatt för lastbilstrafik, precis som de redan har eller beslutat att införa i bland annat Danmark, Polen, Tyskland, Frankrike, Spanien, Schweiz och Österrike.

Moderaterna företräder en linje som premierar lastbilstrafik. Miljöpartiet vill se en mer energi- och klimatsmart utveckling med kloka kombinationer av godstransporter på väg, järnväg och sjöfart. Något som Skåne och framförallt Helsingborg har goda förutsättningar att dra fördel av. Men då krävs handlingskraft från den moderatstyrda regeringen, något som tyvärr saknas.

Vi vet alla att lastbilstrafiken under en överskådlig tid kommer ha en avgörande betydelse för näringslivets transporter. Men för att godstransporter ska vara samhällsekonomiskt effektiva krävs att spelreglerna mellan de olika transportslagen är rättvisa. Först då kan de olika transportslagen användas till det de är bäst på. Sverige har en lång kust och 52 hamnar. Vattenvägen är billig både i anläggning och underhåll. Via Helsingborgs hamn och övriga strategiska hamnar borde större andel av de långväga volymtransporterna ombesörjas. Underprissättning på väg är det största hindret för att så ska bli fallet.

Det rakaste sättet att beakta lastbilarnas klimatpåverkan vore en koldioxidskatt på drivmedlet som verkligen motsvarar samhällskostnaderna, men tyvärr tenderar åkarna att fylla lastbilstankarna i länder med det billigaste bränslet. Det innebär att åkare kan undvika svenska skatteregler samtidigt som svenska åkerier betalar kilometerskatt i flera andra europeiska länder. Att bevara detta system gynnar inte på något sätt lokala åkerier.

Ett sätt att komma runt det hade därför varit att införa en kilometerskatt som omfattar alla tunga lastbilar som kör i Sverige oavsett var de tankar.

Om moderaterna vill värna statens finanser borde det vara tacknämligt med en ny intäktskälla. Utan kilometerskatt kommer kolonnerna av lastbilar på E6 samt andra vägar att bli ännu längre och tvinga fram kostsamma vägbreddningar. För klimatets och ekonomins skull är det därför bättre att lastbilstrafiken via skatt får täcka de kostnader de ger upphov till för andra.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga