Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. marts 2012
KARIN SVENSSON SMITH (MP)
klimatansvarig Miljöpartiets partistyrelse
ANN-SOFIE ANDERSSON (MP)
ordförande MP Skaraborg

Utskriftvänlig
Vi borde ha varit förberedda
Det som saknas är också att städernas transporter planeras för kollektivtrafik och cykel i första hand. Då kan det bränsle som finns tillgängligt användas där det är svårast att leva utan bil. Med en ändring av pumplagen, garanti för att koldioxidskatt alltid gör fossilbränslen dyrast samt en investeringsgaranti för biogasframställning skulle landsbygdsbilism på en rimlig nivå kunna upprätthållas.

I dagarna nådde det svenska bensinpriset nya rekordnivåer. Prognoserna gör gällande att det väntas stiga än mer under våren. Något som bredvid det sedvanliga vinterkaoset på järnvägen ytterligare visar på det sårbara svenska infrastruktursystemet. I synnerhet boende på landsbygden som är utelämnade åt bilen drabbas nu hårt av bensinprishöjningen. Men det hade inte behövt vara så. Vi hade kunnat vara väl förberedda för ett högre bensinpris. Både forskning och teknik har funnits tillgängliga för att möta det som nu händer. Bara politiska initiativ har saknats.

Att bensinen vid pump kostar mer beror i första hand på att oljan blir dyrare att få fram i takt med att det finns mindre kvar att utvinna. För alla som inte kan tänka sig ett liv utan bil borde det vara mycket angeläget med krav på att underlätta för biogas eftersom den tekniken finns här och nu. Att 94 procent av energin i det svenska transportsystemet fortfarande är oljebaserat beror delvis på att regeringen med skattenedsättning av diesel och andra subventioner försöker förhindra övergången till ett fossilfritt transportsystem. Men olja är inte förnybart och kommer att ta slut.

Biogasbilar är kommersiellt tillgängliga, det som saknas är en rikstäckande infrastruktur för produktion av bränslet. Det som saknas är också att städernas transporter planeras för kollektivtrafik och cykel i första hand. Då kan det bränsle som finns tillgängligt användas där det är svårast att leva utan bil. Med en ändring av pumplagen, garanti för att koldioxidskatt alltid gör fossilbränslen dyrast samt en investeringsgaranti för biogasframställning skulle landsbygdsbilism på en rimlig nivå kunna upprätthållas.

Fördelen med biogas frånsett klimateffekten är att den genererar arbetstillfällen runt om i landet och minskar den ekonomiska sårbarhet den kostsamma oljeimporten utgör. Tänk vilket lyft det hade varit för landsbygden om vi i stället för att med skattepengar i miljardbelopp subventionera hamburgare, gett lantbrukarna den stimulans de behöver för att få i gång biogasproduktionen. Och vi hade dessutom sluppit krigsrubriker om bensinpriset.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga