Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. marts 2012
Rolf Englesson (mp)
Karin Svensson Smith (mp)

Utskriftvänlig
Lärarna måste ha frihet att planera sin tid
Valfrihet var tidigare ett honnörsbegrepp för moderaterna Därför är det märkligt att Lunds kommunstyre vill begränsa friheten för en yrkesgrupp samtidigt som övrigt arbetsliv går i riktning mot en större flexibilitet och teknik som innebär att man kan arbeta hemifrån.

Det pågår en debatt om lärare skall tvingas befinna sig i skolan under hela sin arbetstid eller ej. Lärares kvalifikationer och motivation är av avgörande betydelse för att eleverna ska få en maximal behållning av sin tid i skolan. Frågan är hur kommunen som arbetsgivare bäst stärker lärare i deras yrkesutövning. För vår del anser vi att lärare ska ges en stor frihet att själva i tid och rum förlägga det arbete som inte kräver en direkt elevkontakt. Planering av lektioner, egen inläsning, rättning av prov och inlämningsuppgifter samt administrativa uppgifter bör var och en i förtroende själv bestämma över.
 

Lärargruppen är inte homogen och vad som passar den enskilde förändras över tid. Småbarnsföräldrar kanske helst förlägger den huvudsakliga planeringstiden när barnen har somnat, medan några av deras äldre kollegor kanske hellre är kvar i skolan tills arbetet är färdigt. Några lärare är estradörer som förmår att trollbinda eleverna under lektionerna. Dessa behöver kanske likt skådespelare en paus mellan föreställning och instudering. Andra lärare har andra förtjänster som leder till andra tidsanspråk. Ska Lund kunna behålla sin tätposition inom skolområdet så måste lärarnas arbetsvillkor vara attraktiva.
 

Valfrihet var tidigare ett honnörsbegrepp för moderaterna Därför är det märkligt att Lunds kommunstyre vill begränsa friheten för en yrkesgrupp samtidigt som övrigt arbetsliv går i riktning mot en större flexibilitet och teknik som innebär att man kan arbeta hemifrån. Arbetsresultatet blir bättre när inflytandet över arbetsvillkoren ökar. Att ifrågasätta omdömet hos Lunds lärarkår verkar ogenomtänkt. Skolorna i kommunen är som påtalats inte utrustade med stora utrymmen för alla lärare. Eftersom resurserna är begränsade anser vi att det är viktigare att få bort mögel och annat ohälsosamt i Lunds skollokaler jämfört med att bygga stora kontorslandskap.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga