Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 22. februar 2012
KARIN SVENSSON SMITH (MP) klimatansvarig partistyrelsen
ANN-SOFIE ANDERSSON (MP) regionordförande Skaraborg

Utskriftvänlig
Motormännen bör värna alternativ till bensin
För alla som använder bil dagligen borde varningsklockorna ringa högt.

Bensinpriset har höjts och en liter kostar när detta skrivs mer än 15 kronor. På två veckor har priset stigit med 40 öre per liter. Iran har beslutat att stänga ned exporten av olja till sex EU-länder. Strejker och bombade oljeledningar i Jemen och Syrien påverkar oljeproduktionen ytterligare, samtidigt som dispyten mellan norra och södra Sudan fortsätter.

För alla som använder bil dagligen borde varningsklockorna ringa högt. Med ett 94 procent oljeberoende i transportsektorn är Sverige mycket sårbart om oljekranen stängs av.

Frågan är vem som straffar glesbygden – den som arbetar för att biogas inte bara ska finnas i städerna eller den som vill vidmakthålla fossilbränsleberoendet? Motormännens vd Maria Spetz vill att parallella system ska växa fram, men förklarar inte hur det ska ske (Brännpunkt 16/2). Vi tycker att en bilägare ska kunna köra mer än i sin egen kommun och då måste det finnas förnybart drivmedel i hela landet. Vi rekommenderar Motormännen att samtala med bensinhandlarnas branschorganisation om detta. Sverige är för glesbefolkat för att det överallt ska finnas etanol, laddstolpar, biogas, bensin, diesel, RME med mera.Om Motormännen ska vara företrädare för dem som har svårt att undvara bilen borde organisationen sälla sig till krav på att biogas ska finns i hela landet. Pumplagen reglerar vilka drivmedel som ska tillhandahållas och med klimatinvesteringsprogram eller liknande kan staten axla en del av merkostnaderna för mackägarna.

Vi delar Maria Spetz uppfattning att en bensinprishöjning inte löser alla problem. Just därför måste alternativen till bil byggas ut. Det har Sverige råd med om man inte slösar bort infrastrukturanslagen på motorvägar som trafiksäkerhetsåtgärd. Norska TransportÖkonomisk Institut har visat att flest sparade liv per krona erhålls genom effektiv hastighetsövervakning, alkolås, förbud mot mobilprat i bil samt annat som motverkar oansvarig bilkörning. Var finns Motormännen i den debatten?

Miljöpartiet har som utgångspunkt att växthusgaserna måste minska för att undvika den katastrof mänskligheten annars går till mötes. Politikens uppgift måste vara att utforma den kombination av styrmedel som är effektivast för att nå målen. Politiken har också ansvar för ge hushållen möjlighet att minska den klimatpåverkan de står för i dag.

Vi är övertygade om att människor vill kunna förflytta sig utan att deras transporter förstör livsmiljön för andra. För att kunna göra det behövs tillförlitlig kollektivtrafik, biogas på macken och säkra cykelvägar. Motormännen satsar inte på något av detta utan försöker i stället undvika framtiden. Miljöpartiet har motsatt strategi och vill bygga ett klimatsmart och tryggt samhälle.


Per Kågeson
22-02-2012 09:20:03
Ni skriver: "Om Motormännen ska vara företrädare för dem som har svårt att undvara bilen borde organisationen sälla sig till krav på att biogas ska finns i hela landet." Alltså, först det är inte realistiskt med biogas över hela landet och sedan ett krav på just det?! Hur ser er analys av biogasfrågan ut?

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga