Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. februar 2012
Stina Bergström (MP) riksdagsledamot, trafikpolitisk talesperson
Karin Svensson Smith (MP), transportansvarig i partistyrelsen

Utskriftvänlig
Alliansen satsar på bilen i stället för på järnväg
Sättet vi reser och transporterar varor på är inte hållbart. Utvecklingen har gått åt fel håll under alliansens år vid regeringsmakten. Ett första steg att bryta denna trend är att satsa på höghastighetståg Borås-Göteborg

 

Sättet vi reser och transporterar varor på är inte hållbart. När klimatutmaningen och den minskande tillgången på olja kommer allt närmare så är det faktum att Sveriges transporter till hela 94 procent är beroende av olja en av våra största utmaningar. Utvecklingen har gått åt fel håll under alliansens år vid regeringsmakten. Utsläppen från svensk väg- och flygtrafik ökar, trots att de behöver minska om vi ska klara klimatmålen. Samtidigt fortsätter bensinpriset att stiga. Utan en aktiv politik för hållbara transporter riskerar vi inte bara klimatet utan även folks rörlighet och våra företags möjligheter att konkurrera.

Som tur är finns det lösningar. I och runt städerna kan bilåkande ersättas med tågpendling och annan kollektivtrafik. Långväga lastbilstrafik kan ersättas med godståg och sjöfart. Och mellan våra stora städer kan flyget ersättas av höghastighetståg. Med en restid på två timmar Göteborg-Stockholm är det inte bara mer klimatsmart än flyget, utan även snabbare dörr till dörr.

Stor delseger

Trafikverket har fått i uppgift att utreda hur vi kan möta framtidens behov av transporter hela vägen fram till år 2050. På fredag 17 februari kommer verket att presentera vad det kommit fram till i sin kapacitetsutredning. Mycket tyder på att deras experter föreslår stora satsningar på tåg av den typ vi länge efterfrågat. Det är i sådant fall en stor delseger för alla som värnar Sveriges konkurrenskraft och världens miljö.

Frågan om höghastighetståg är mycket relevant i Västra Götaland. Ett första steg i Götalandsbanan, som den nya förbindelsen mellan våra två största städer döpts till, är sträckan Borås-Göteborg. Det är en av de sträckor där trycket är som högst i hela landet och där folk sitter fast i bilköer. Västsvenska Handelskammaren har visat att detta är den långsammaste pendlingssträckan med tåg i hela Sverige. En tågpendlare Borås-Göteborg använder tre arbetsveckor mer på sina resor per år än en pendlare på motsvarande sträcka Malmö-Helsingborg! En satsning på höghastighetståg mellan Göteborg och Borås skulle göra att tusentals människor varje dag kan jobba på tåget i stället för att sitta fast bakom ratten. Restiden skulle vara 25 minuter.

Stor uppslutning

Uppslutningen i näringslivet kring projektet är stor, både vad gäller delsträckan och den större satsningen på Götalandsbanan. Ökad spårkapacitet behövs för att undvika exportindustrin om tio år står med varor man inte kan leverera på ett effektivt och hållbart sätt, skrev Västsvenska Handelskammaren på GP Debatt så sent som förra året.

Ska den här typen av satsningar vara möjliga krävs rejäla statsanslag. Men i alliansens nuvarande budget planeras i stället enorma till motorvägsprojekt som Förbifart Stockholm. Varför miljardinvesteringar ska göras för ett ökat bilåkande, det transportslag som måste minska om vi ska klara klimatet, är obegripligt. En insikt som nu även miljöminister Lena Ek verkar ha kommit fram till, då hon häromveckan berättade i SVT att hon ser att bilismen behöver minska. Men frågan splittrar regeringen och tunga ministrar från Moderaterna håller emot. Frågan är om nuvarande infrastrukturminister till skillnad från sin föregångare Åsa Torstensson kan förstå varför man ska åka till Borås.

Varje politiker och varje väljare har att två alternativ: antingen prioriterar vi ett ökat och moderniserat tågresande eller så fortsätter vi längre in i den återvändsgränd som satsningar på ännu mer bilåkande innebär. Miljöpartiet har valt sida. Vi vill bygga de järnvägssträckningar som behövs för att tågtrafiken ska fungera utan krångel för resenärer och gods. En av de viktigaste är första delen av Götalandsbanan, sträckan Göteborg-Borås.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga