Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. februar 2012
STINA BERGSTRÖM,
RIKSDAGSLEDAMOT, TRAFIKPOLITISK TALESPERSON (MP)
KARIN SVENSSON SMITH,
TRANSPORTANSVARIG I PARTISTYRELSEN
ANNIKA LILLEMETS, RIKSDAGSLEDAMOT (MP)

Utskriftvänlig
Äntligen dags för Ostlänken?
Utvecklingen har gått åt fel håll under alliansens år vid regeringsmakten. Sättet vi reser och transporterar varor på är inte hållbart.

Trafikverket har fått i uppgift att utreda hur vi kan möta framtidens behov av transporter. På fredag 17 februari kommer verket att presentera vad man kommit fram till i sin kapacitetsutredning. Mycket tyder på att den föreslår stora satsningar på tåg av den typ vi i Miljöpartiet länge efterfrågat inklusive Ostlänken. Det är i sådant fall en stor delseger för alla som värnar Sveriges konkurrenskraft och världens miljö.

 

Frågan om höghastighetståg är mycket relevant i Östergötland. Sveriges första järnväg för 250 km i timmen eller mer skulle bli den så kallade Ostlänken Linköping-Stockholm. Det är en av de sträckor där trycket är som högst i hela landet. En satsning på höghastighetståg mellan Linköping och Stockholm skulle göra att tusentals människor varje dag kan jobba på tåget istället för att sitta fast bakom ratten. Restiden skulle vara under en timme.

 

Uppslutningen i näringslivet kring projektet är stor, både vad gäller Ostlänken och den större satsningen på Götalandsbanan. Ökad spårkapacitet behövs för att frigöra kapacitet på stambanan så att industrin ska kunna leverera gods på ett effektivt och hållbart sätt.

 

Ska den här typen av satsningar vara möjliga krävs rejäla statsanslag. Men i alliansens nuvarande budget planeras istället för motorvägsprojekt som Förbifart Stockholm. Varför miljardinvesteringar ska göras för ett ökat bilåkande, det transportslag som måste minska om vi ska klara klimatet, är obegripligt. En insikt som nu även miljöminister Lena Ek verkar ha kommit fram till, då hon häromveckan berättade i SVT att hon ser att bilismen behöver minska. Men frågan splittrar regeringen och tunga ministrar från Moderaterna håller emot.

 

Sättet vi reser och transporterar varor på är inte hållbart. När klimatutmaningen och den minskande tillgången på olja kommer allt närmare så är det faktum att Sveriges transporter till hela 94 procent är beroende av olja en av våra största utmaningar. Utvecklingen har gått åt fel håll under alliansens år vid regeringsmakten. Utsläppen från svensk väg- och flygtrafik ökar, trots att de behöver minska om vi ska klara klimatmålen. Samtidigt fortsätter bensinpriset att stiga. Utan en aktiv politik för hållbara transporter riskerar vi inte bara klimatet utan även folks rörlighet och våra företags möjligheter att konkurrera.

 

Varje politiker och varje väljare har att två alternativ. Antingen prioriterar vi ett ökat och moderniserat tågresande eller så fortsätter vi längre in i den återvändsgränd som satsningar på ännu mer bilåkande innebär. Miljöpartiet har valt sida. Vi vill bygga de järnvägssträckningar som behövs för att tågtrafiken ska fungera utan krångel för resenärer och gods. En av de viktigaste är första delen av Ostlänken.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga