Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 14. februar 2012
KARIN SVENSSON SMITH
klimatansvarig Miljöpartiets partistyrelse
ANN-SOFIE ANDERSSON
ordförande MP-Skaraborg

Utskriftvänlig
Motormännen borde ta tillvara bilisternas intressen
När Motormännen protesterar mot bensinprishöjningar visar de att de inte förstår naturens villkor. Olja kommer att ta slut, och för alla som inte kan tänka sig ett liv utan bil borde kraven istället vara att underlätta för biogas eftersom den tekniken finns här och nu.

Det finns många vägtrafikfrågor som är heta i debatten, exempelvis bensinprishöjningar, motorvägsbyggen och vilket drivmedel som ska finnas i framtiden. Sverige är ett glesbebyggt land och det finns hushåll som skulle bli väldigt isolerade utan bil. Även i städerna så finns det tillfällen då bilen är väldigt praktisk som transportmedel. Motormännen är en stor och ganska högljudd organisation. Frågan är bara om deras utspel verkligen gagnar dem som behöver bil.

Att bygga Förbifart Stockholm för cirka 24 miljarder kronor, att göra E20 och andra vägar till motorvägar minskar utrymmet för att göra olycksdrabbade vägar mötesfria. Med en mittvajer och 2+1 uppnås lika stor säkerhetsvinst som att bygga en traditionell motorväg, men till en tjugondel av kostnaden och en tiondel av tiden.

Om Motormännen ska förespråka maximal säkerhet per satsad krona så är mittvajrar att föredra framför kostsamma motorvägar. Då skulle dessutom trafiksäkerhetsåtgärderna kunna täcka hela landet i stället för att begränsas till några få områden. Om trafiksäkerhet är fokus för Motormännen borde organisationen driva att alkolås ska vara en obligatorisk utrustning i bilen. Särskilt på helgnätterna skulle många trafikolyckor kunna undvikas om den som har alkohol i utandningsluften inte kunde starta bilen. Ett annat kraftfullt trafiksäkerhetskrav är införande av ett ägaransvar så att den som ertappas med fortkörning via en fartkamera blev skyldig att uppge vem som kört ifall vederbörande inte själv har suttit bakom ratten. Då skulle man komma åt dem som i dag tar på solglasögon eller fäller ner solskyddet när de ser en fartkamera. Antalet fortkörare som bötfällts har minskat med en tredjedel de senaste två åren trots att kamerorna registrerade ungefär lika många fortkörningar båda åren.

Bensinprishöjningen protesterar Motormännen emot. Men att bensinen vid pump kostar mer beror i första hand på att oljan blir dyrare att få fram i takt med att det finns mindre kvar att utvinna. För alla som inte kan tänka sig ett liv utan bil borde vara mycket angeläget med krav på att underlätta för biogas eftersom den tekniken finns här och nu.

Att 94 procent av energin i det svenska transportsystemet fortfarande oljebaserat beror delvis på att regeringen med skattenedsättning av diesel och andra subventioner försöker förhindra övergången till ett fossilfritt transportsystem. Motormännens företrädare verkar inte förstå naturens villkor och kunde lika gärna försöka förhindra att solen går upp – olja är inte förnybart och kommer att ta slut.

Biogasbilar är kommersiellt tillgängliga, det som saknas är en rikstäckande infrastruktur för och produktion av bränslet.

Det som saknas är också att städernas transporter planeras för kollektivtrafik och cykel i första hand. Då kan det bränsle som finns tillgängligt användas där det är svårast att leva utan bil. Med en ändring av pumplagen, garanti för att koldioxidskatt alltid gör fossilbränslen dyrast samt en investeringsgaranti för biogasframställning skulle landsbygdsbilism på en rimlig nivå kunna upprätthållas. Fördelen med biogas frånsett klimateffekten är att den genererar arbetstillfällen runt om i landet och minskar den ekonomiska sårbarhet den kostsamma oljeimporten utgör.

Det duger inte att som Motormännens företrädare Maria Spetz i P1 Morgon (31/1) vagt uttrycka något om att forska på ny teknik. Bensinprishöjningarna sker nu och är sannolikt bara en föraning av kommande höjningar.

Vi tror att de flesta som tankar har hjärtat på det rätta stället och inte vill fylla tanken med ett bränsle som tränger undan matproduktion i tredje världen. Inte heller vill man ha palmolja vars tillkomst leder till att orangutanger och andra utrotningshotade djur får sitt livsutrymme förstört. Diesel är inget förnybart alternativ och bidrar dessutom till att luften i städerna blir ohälsosam. Elbilar kanske kan spela en roll i framtiden, men de har för kort räckvidd och är för dyra för att vara ett alternativ för folk med normala inkomster. Det är hög tid att Motormännen tar parti för dem som vill kunna tanka och köra med ett gott samvete!

 

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga