Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 20. december 2011
Karin Svensson Smith klimat, och transportansvarig, Stefan Edenborg ordförande, i Kristianstad
Utskriftvänlig
Det är allvar – och bråttom!
När vattennivån stiger, stormen viner eller regnet öser ner blir det uppenbart hur sårbart dagens samhälle är. En rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är nu ute på remiss. Bland de fjorton kommuner som bedöms vara mest berörda finns Kristianstad.

Trots att forskarnas belägg för klimatförändringar är starkare än någonsin, var förväntningarna på klimattoppmötet i Durban minimala och tyvärr infriades dessa låga förväntningar.

På många ställen i världen har människor börjat med lokala omställningsprojekt i frustration över de uteblivna resultaten från sina regeringar och de internationella klimattoppmötena.

I Köpenhamn, där invånarna inom ett år fick uppleva konsekvenserna av två så kallade hundraårsregn och ett så kallat tusenårsregn, ställs många krav på åtgärder som förhindrar att regn och kloakvatten tränger in i husen.

Många av de åtgärder som minskar sårbarheten sänker även klimatpåverkan. För att förhindra översvämningar i tätorter måste andelen hårdgjord yta minska så att mer vatten har någonstans att ta vägen.

Det behövs mikroparker, stadsodlingar, bäckar och dammar. Kristianstad måste också förbättra invallningen och på sikt också planera för en expandering mot mer höglänta områden.

I stadsplaneringen bör de trafikslag som är minst utrymmeskrävande prioriteras. För längre sträckor är spårvagns- och busstrafik yteffektivt. Vid kortare resor mår dock folkhälsan bäst av att muskelkraft ersätter motordrift.

Cirka 95 procent av en privatbils livstid står den stilla. Utifrån luftkvalitetssynpunkt är det givetvis bra. Trafikplaneringen bör utgå ifrån människoenheter i stället för fordonsenheter. Det begränsade gatuutrymmet bör fördelas rättvist.

Regeringens miljöbilspremier som räcker för att byta drivmedel i 5 000 bilar, är betydelselös för den trängsel i tätorterna som den svenska bilparken på 4,4 miljoner fordon bidrar till.

Antalet utländska lastbilar har tredubblats under tio år, ändå vill regeringen inte initiera åtgärder för att reducera genomfartstrafiken. Varje lastbil som ska till Sverige, Norge, Finland, Baltikum och Västra Ryssland måste passera Skåne.

En lastbilsskatt skulle leda till smarta kombinationer av väg, järnväg och sjöfart. Då blir det lönsammare med närodlat och nybakat i stället för bröd som kemikaliepreparerats för att vara ”färskt” trots långa transporter.

Fossila drivmedel motsvarar i dag 94 procent, för att minska den siffran måste biogasen bli billigare. En biogassatsning i Skåne skulle också ge många nya arbetstillfällen.

Det är dags nu att inse att miljö- och klimatarbete inte bara är ett sätt att vara politiskt korrekt, eller att sträva efter utmärkelser, utan vi har kommit därhän att nu är det allvar – och det är bråttom!


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga